Trender från Randstads årliga employer branding-undersökning

Trender från Randstads årliga employer branding-undersökning och LinkedIns Global Talent Trends-undersökning

Årets undersökningar och rapporter kring employer branding har börjat trilla och det är intressanta siffror som går i linje med tendenser vi sett tidigare. Det är tydligt att individens val står starkt i fokus, och arbetstagaren har mycket makt på marknaden i och med den fortsatt rådande högkonjunkturen. Krav på att inte längre vara lika beroende av tid och rum ökar, och i takt med att allt mer automatiseras och digitaliseras börjar våra personligheter och värderingar bli viktigare i rekryteringsprocessen vilket ökar kraven på dialogbaserad rekrytering. Allt fler väljer även arbetsplats utifrån företagets kultur, vilket är en viktig indikator inte bara för hur viktigt det är att ge tid och utrymme åt employer branding-arbete internt, men också för hur viktigt det är att visa upp det. Skryt mer om vad som gör er till en bra arbetsplats för framtida kandidater!

Vi har sammanställt några övergripande punkter från rapporterna som vi tyckte var extra intressanta.

Randstad Employer Branding Research 2019:

Randstad gör varje år en omfattande och oberoende employer branding-undersökning i över 32 länder med cirka 200 000 svarande. Undersökningen berör i stort vilka faktorer som får kandidaterna att välja en viss arbetsplats, kultur, kanaler för att hitta jobb på och diverse värderingsfrågor. De har gått på djupet gällande vad som fått de som bytt jobb nyligen att byta jobb, och vad de som stanna på sin arbetsplats men funderar på att byta jobb är fokuserade på när det gäller att välja en ny arbetsplats.

96% av arbetstagarna uppger att ett företags kultur måste överensstämma med deras egna värderingar, vilket är en ovanligt hög siffra. Människor arbetar för företagskulturer och inte för företag, så hur arbetsgivare uppfattas är av största vikt. Både rekryterare och kandidater uppger att företagskulturen är en av de viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare. Det är även viktigt med en öppen företagskultur – kandidater tar aktivt reda på mer om företagens kultur för att avgöra om de passar in. Om kandidaterna hittar positiva omdömen från anställda och kandidater känner de sig mer motiverade att söka jobb på företaget. 

62% av kandidaterna söker också upp företaget i sociala medier innan de söker en tjänst. Därför är det viktigt att ha kontroll över den digitala närvaron – vad möts kandidater av när de tittar på hemsidan? På Facebook? På LinkedIn? Finns en karriärsektion på hemsidan? Se till att kandidater hittar det ni vill berätta enkelt och tidigt. Arbeta gärna med ambassadörer, låt era anställda berätta om varför de jobbar hos er.

Dessa faktorer efterfrågar anställda i Sverige 2019:

 1. Trevlig arbetsmiljö
 2. Intressanta arbetsuppgifter
 3. Balans mellan jobb och fritid
 4. Anställningstrygghet
 5. Flexibilitet
 6. Attraktiv lön och förmåner
 7. Starkt ledarskap/ledning
 8. Karriärutveckling
 9. Bra läge
 10. Ger tillbaka till samhället

Gällande kanaler för att leta efter och hitta arbetsgivare står Arbetsförmedlingen fortfarande sig starka i topp, följt av personliga kontakter. Därefter kommer jobbportaler (till exempel Monster, Indeed etc), bemanningsföretag, rekryterare, Google och LinkedIn.

De har även identifierat de fem mest vanligt förekommande skälen till att byta arbetsplats:

 1. För låg lön jämfört med andra företag
 2. Saknar intresse för jobbet
 3. Saknar utvecklingsmöjligheter
 4. Dåligt ledarskap
 5. Saknar erkännande/belöning

LinkedIn Global Talent Trends 2019:

LinkedIn genomför löpande sin Global Talent Trends-rapport och i årets rapport har de kartlagt vilka trender de sett inom HR-området de senaste tolv månaderna. Här är några av de punkterna vi fastnade extra mycket för då de berör rekrytering:

Flexibiliteten att jobba när och var man vill allt viktigare
72% av talent professionals är överens om att flexibilitet (att anställda får välja när och var de vill jobba) är otroligt viktigt för framtidens kompetensförsörjning. Företag som erbjuder flexibilitet har ett stort försprång, och antalet jobbannonser som innehåller ordet ”workplace flexibility” (flexibel arbetsplats) har ökat med 78% bara sedan 2016. Här möter många företag och organisationer stora utmaningar – hur anpassar vi organisationen i takt med det ökade behovet? Förutsättningarna finns ofta i form av digitala mötesplatser och arbetsverktyg, men det är ändå ett stort steg att ta för många arbetsplatser. Många företag uttrycker en rädsla kring att de anställda inte ska jobba om de har för stor frihet, medan många arbetstagare snarare vittnar om att de blivit mer effektiva och fått mer gjort när de har friare tyglar. För rekryterare som sitter på olika platser är ett rekryteringsverktyg näst intill en nödvändighet – se till att välja ett där det går att kommunicera enkelt mellan användare kring kandidaterna. 

Soft skills
En annan trend som LinkedIn identifierar är vikten av ”soft skills” som vi kortfattat kan översätta till ”mjuka egenskaper”. Det handlar om hur vi är i kontakten med våra medmänniskor och på vilket sätt vi hanterar olika situationer. Även om ”hard skills”, det vill säga utbildning, konkreta kunskaper och erfarenhet, fortfarande spelar en stor roll så är det våra mjuka egenskaper som blir avgörande i slutändan.

”While hard skills may get a candidate’s foot in the door, it’s soft skills that ultimately open it.”

Lydia Liu, Head of HR, Home Credit Consumer Finance Co. Ltd.
LinkedIn Global Talent Trends 2019

92% av de intervjuade rekryterarna som deltog i undersökningen uppgav att soft skills är lika viktigt som hard skills. 89% uppger att deras felrekryteringar oftast berodde på avsaknad av just soft skills hos kandidaten. I en värld där allt mer digitaliseras och där AI är på snabb infart är det soft skills som skiljer oss människor från datorer. Människor kommunicerar i slutändan med människor och våra relationer spelar stor roll på alla plan. Även här blir dialogrekrytering viktigt – hur uttrycker sig kandidaten? Lyser värderingar igenom i kontakten? Känns det som att kandidaten skulle passa in i arbetsplatsens kultur? 

De mest efterfrågade soft skillsen:

1. Kreativitet
2. Övertygelse/övertalningsförmåga
3. Samarbetsförmåga
4. Anpassningsbarhet
5. Tidshantering

Men hur kan vi i rekryteringsprocessen av göra om kandidaterna besitter de soft skills vi är ute efter? Personlighets- och beteendetester är en bra början och 75% av rekryterarna uppgav att de använde dessa tester för att avgöra hur kandidaterna är som personer. 70% uppgav att de granskar kroppsspråket, och 58% använde situationsbaserade frågor, till exempel ”Hur agerar du i den här situationen?” för att ta reda på hur kandidaten fungerar sig i olika lägen. Det blir spännande att följa utvecklingen kring just soft skills i samband med att AI-utvecklingen tågar på i full fart. Hur kommer vi komplettera varandra?

Anti-diskriminering och trakasserier
#MeToo-rörelsen hösten 2017 skakade om samtliga branscher rejält och frågan om anti-diskriminering och trakasserier hamnade högt på agendan, vilket även syns tydligt i Global Talent Trends-undersökningen. 75% av tillfrågade rekryterare har sett förändring i beteendet hos anställda de senaste två åren – de anställda har blivit mer öppna kring trakasserier och mindre toleranta mot kränkande behandling. Arbetsplatsdynamiken förändras och anställda uppmuntras att konfrontera sexuella trakasserier. De tillfrågade rekryterarna uppgav också att kandidater allt mer frågar om policys gällande trakasserier vid anställningsintervjuer, och företagets kultur spelar stor roll värderingsmässigt vid val av arbetsplats. Hur är dynamiken? Hur ser fördelningen ut? Låt gärna jämställdheten ta plats både i era jobbannonser men även på er karriärsektion på hemsidan. 

Märker ni några skillnader i rekryteringsarbetet? Är det några specifika frågor kandidater har börjat ställa som de inte ställt tidigare?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur Varbi kan hjälpa er möta framtidens krav och trender i rekryteringsarbetet. 

Här kan du läsa rapporterna i sin helhet:
Randstad Employer Brand Research 2019
LinkedIn Global Talent Trends 2019