Efter genomförd upphandling står det klart att Varbi fortsätter att leverera rekryteringssystem till Karolinska institutet. Tack för fortsatt förtroende!

Efter genomförd upphandling står det klart att Varbi fortsätter att leverera rekryteringssystem till Karolinska institutet. Tack för fortsatt förtroende!