Energimarknadsinspektionen, en myndighet med ansvar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning på energimarknaden, går nu över till Varbi rekryteringssystem. Varmt välkomna!

Energimarknadsinspektionen, en myndighet med ansvar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning på energimarknaden, går nu över till Varbi rekryteringssystem. Varmt välkomna!