Havs- och vattenmyndigheten börjar använda Varbi Video (video-CV) vid sina rekryteringar.

Havs- och vattenmyndigheten börjar använda Varbi Video (video-CV) vid sina rekryteringar.