Allt fler kräver ISO-certifierade SaaS-leverantörer

Allt fler organisationer, myndigheter och kommuner kräver ISO-certifierade SaaS-leverantörer, speciellt inom informationssäkerhet, men även inom kvalitet och miljö.

– Säkerhet och kvalité är två mycket viktiga frågor och jag är glad över att fler organisationer nu ställer krav på ISO-certifieringar hos sina leverantörer. ISO handlar om ett konstant pågående kvalitets- och förbättringsarbete, vilket ger en säkerhet hos kunderna då riskerna hos leverantörerna minskar. Vi är stolta över att Varbi kan erbjuda våra kunderna en extra trygghet genom våra tre ISO-certifieringar, berättar Jonas Rosenström, chef offentlig sektor på Varbi.

Varbi AB är certifierade enligt ISO 27001. Certifieringen ställer krav på ett ledningssystem för informationssäkerhet som är grunden för att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete inom organisationen. ISO 27001 är en internationell standard som grundar sig i konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Certifikatet intygar att Varbi har ett arbetssätt som minskar verksamhetens informationssäkerhetsrisker.

Jenny Bergendahl, projektledare för ISO-certifieringen, berättar mer: 

– Informationssäkerhet är ett hett ämne och vi är stolta över att ha en sådan aktuell certifiering. För oss är medvetenheten inom organisationen en av de viktigaste aspekterna i arbetssättet. Det handlar om att låta hela organisationen vara delaktig i att finna risker som kan uppstå inom våra olika processer, och arbeta systematiskt för att motverka dessa. 

Under Varbis två första certifieringar i kvalitet och miljö (ISO 9001- samt 14001) implementerades grunden för ledningssystemet. Därefter utökades detta till informationssäkerhet (ISO 27001).