Därför ska du rekrytera kompetensbaserat

Att rekrytera kompetensbaserat är ett effektivt sätt att undvika felrekryteringar och därmed spara både tid och undgå att gå miste om kvalificerade kandidater. Malin Lindelöw, PhD, författare och föreläsare, har arbetat med rekryteringsfrågor i över 20 år. Hon menar att det framförallt finns tre skäl till varför du ska använda dig av kompetensbaserad rekrytering (KBR);

1. Det är evidensbaserat. Du säkerställer alltså att du väger samman alla nödvändiga komponenter i urvalet, både vad gäller exempelvis personlighet och kompetens hos kandidaterna.

2. Det säkrar likabehandling vilket i förlängningen motverkar diskriminering.

3. Det finns bra verktyg som stödjer hela rekryteringsprocessen. Hur ska du tänka kring kompetens? Via Varbis modul för KBR får du hjälp att göra en egen kravspecifikation till varje specifikt ärende. Här kan du bland annat ta fram strukturerade frågor till både intervjuer och referenstagning, säkerställ att du verkligen undersöker det du vill undersöka genom riktade frågor mot relevanta kompetensområden. Du kan också skatta och bedöma kandidater.

Jonas Rosenström, chef för offentlig sektor på Varbi, säger:

“Sällanrekryterande chefer behöver stöd för att göra den extremt kvalificerade uppgiften att rekrytera en organisations framtida medarbetare. Kompetensbaserad rekryteringsmetod och Malin Lindelöws modell används brett av våra användarorganisationer direkt i Varbi. Jag håller själv många utbildningar i ämnet för Varbis användare och det är min uppfattning att både metod och verktyg ger ett mycket starkt stöd för rekryterande chefer. Det är egentligen ganska enkelt, med rätt systemstöd och rätt metod lättillgängligt direkt i Varbi så gör användarna bättre rekryteringar som därmed organisationerna bättre”.

Den 8 mars har vi ett webinar om KBR för er som idag använder Varbi rekryteringsverktyg, om du vill lära dig mer. Anmäl dig här.