Fem tips kring hur du rekryterar fördomsfritt

Att rekrytera fördomsfritt har blivit en stor diskussionspunkt de senaste åren. Nedan har vi listat fem tips kring hur rekryteringsprocessen kan genomföras mer fördomsfritt:

1. Tydlig kravspecifikation

Gör en tydlig kravspecifikation utifrån verksamheten. Titta på hårda och mjuka värden och avgör hur de ska viktas. 

2. Använd urvals- och kvalificeringsfrågor
Med hjälp av urvals- och kvalificeringsfrågor kan du snabbt och smidigt sortera bland skallkraven hos kandidaterna för att säkra de “hårda kraven”, till exempel om kandidaten ska ha en viss utbildning eller viss erfarenhet för att få tjänsten. Genom att göra urvalet med Varbis funktion för avidentifierbart urval kan du värdera kandidaterna utan att ta hänsyn till namn, kön, etnicitet eller någon av de övriga diskrimineringsgrunderna. 

3. Använd personlighetstester
Det finns många personlighetstester enligt vetenskapligt beprövad metod kopplade till rekryteringar idag. Med hjälp av dessa verktyg kan ni, som ett bra komplement, snabbt se om både kandidatens hårda och mjuka värden passar den roll ni har ute. Testerna görs med fördel direkt efter steg 2 (sortering utifrån urvals- och kvalificeringsfrågor), innan ni tittat på kandidaternas brev eller CV. Vi på Varbi har i dagsläget koppling till Aon och Assessio direkt i rekryteringsverktyget. 

4. Rekrytera kompetensbaserat

Genom att använda en modul för kompetensbaserad rekrytering med mallar för intervju och referenstagning minskar du risken för felrekryteringar och säkrar de mjuka värdena. Kompetenserna väljs redan när kravprofilen sätts upp, och du får sedan färdiga frågor att ställa till kandidaten under intervjun utifrån dessa kompetenser. Vi på Varbi har en modul för KBR utvecklad tillsammans med Malin Lindelöw utifrån hennes metod, vilket är både evidensbaserat och pålitligt. 

5. Strukturerad referenstagning

Med hjälp av en strukturerad referenstagning med väl förberedda frågor (se punkt ovan) underlättar du den fortsatta processen mycket. Det finns idag många digitala tjänster för att lämna referenser, något som har visat sig ofta ge ärligare svar samt att risken minskas att den som hämtar in referenserna påverkas av hur personen som svarar känns som person. I Varbi rekryteringssystem har vi en integration med Refapp

Kontakta gärna oss om ni är intresserade av en visning av hur Varbi rekryteringsverktyg kan hjälpa er process att bli mer fördomsfri.