Intervju med Hanna Bäckhage – First Camp

Vill du börja med att berätta lite kring din karriär? 

Jag började min HR-karriär inom bemannings- och rekryteringsbranschen där jag inte bara lärde mig massor inom HR och rekrytering, men även mycket om att driva affärer, utveckla tydliga och anpassningsbara processer och snabbt sätta mig in i nya organisationers behov. Jag spenderade därefter flera år att specialisera mig inom rekrytering och employer branding med fokus på svårrekryterade roller inom IT/utveckling innan jag tog mig an utmaningar inom bredare HR-roller igen. Jag har länge sett ett behov att utöka kompetensen inom strategisk och affärsnära HR, vilket var varför jag startade ett nätverk för HR-personer i Göteborg under hösten 2019. Sedan augusti 2020 arbetar jag som CHRO på First Camp där vi bygger upp en helt ny HR-funktion med fokus på att skapa förutsättningar för cheferna i bolaget att driva ett riktigt bra personalarbete. 

Vad innebär din nuvarande roll på First Camp?

Vi är idag ett litet HR-team med mig som HR-chef, en HR-och löneadministratör på heltid i Sverige och en på deltid i Danmark. Under sommarsäsongen tar vi dock in ytterligare en kollega inom lön i Sverige för att hantera den stora ökningen av personal vi i bolaget har under den perioden. Jag har huvudansvaret för att vi på HR tar fram de processer, policys och arbetsrutiner som krävs för att vi uppfyller lagkraven vi har på oss som arbetsgivare och följer de kollektivavtal vi är anslutna till, men även säkerställa att vi attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller vår personal. Jag tror på att delegera ansvar och låta min personal utvecklas genom nya arbetsuppgifter, vilket innebär att vi har delat upp ansvarsområdena inom HR så att min kollega har fått ta lead på att driva ett par specifika projekt under våren och får fullt förtroende för att skapa nya processer inom sitt ansvarsområde. Vi arbetar med tydliga aktivitetsplaner, täta avstämningar och fokus på att snabbt få ut det vi skapar i verksamheten. Jag tror på att våga testa nya processer när de är “good enough” för att sedan finslipa och vidareutveckla dem. Vi ska vara innovativa och inte fastna i gamla sätt för att lösa nya problem. Det är viktigt för oss att vi vågar prova nya saker, fatta beslut på data och tydliga underlag samt snabbt kan ställa om vid behov. 

First Camp är norra Europas största och ledande campingkedja, vilket såklart är otroligt imponerande. Vilka är era största utmaningar inom HR?

First Camp är ett tillväxtbolag  i en starkt säsongsbaserad bransch med 39 destinationer i Sverige och 6 i Danmark. Det innebär att vi både måste arbeta med implementering av våra processer och rutiner på nya destinationer vi tar in i kedjan samtidigt som vi ska säkerställa att vi snabbt kan rampa upp och ner i samband med säsongen. Vi går från att vara drygt 100 anställda till att bli 700 anställda på ett par månader – så det kräver rutiner som gör det möjligt. Sedan ska vi rampa ner igen efter sommaren, vilket såklart har sina utmaningar. På HR innebär det att vi skapar, vidareutvecklar och finslipar våra processer, policys och rutiner under perioden september-april för att säkerställa att vi förbättrar förutsättningarna för cheferna att leda på bästa sätt när säsongen drar igång. 

Ni har redan fått in över 7600 ansökningar till er säsongsrekrytering, kan du berätta hur ni har utvecklat er rekryteringsprocess?

7600 ansökningar är ju en väldigt positiv utmaning att hantera! Vi är väl medvetna om vilken tur vi har att ha nått fram till så många duktiga kandidater och uppskattar det intresset som finns för oss som bolag. För att kunna hantera ett så stort intresse behöver vi dock säkerställa att vi lägger vår tid på de kandidater som matchar oss bäst – både för vår och kandidaternas skull. Detta har vi skapat genom att göra en stor gallring redan i ett inledande skede genom kvalificeringsfrågor och urvalstester. Våra kvalificeringsfrågor bygger på grundläggande krav som behöver uppfyllas för att vara aktuell för tjänsten. Därefter går de som svarat rätt i frågorna automatiskt vidare till urvalstesterna via en integration i Varbi. Till varje tjänst har vi satt upp en profil med egenskaper som vi anser ha bäst potential till att lyckas och trivas som anställd hos oss. Profilerna har tagits fram i workshops tillsammans med flera av våra chefer som vet vad som krävs i arbetet på destinationerna. De kandidater som uppvisar en tillräckligt hög matchning i testerna går vidare till en kortare telefonintervju för att säkerställa att löneförväntningar och tillgänglighet matchar innan de bokas upp på en kompetensbaserad intervju. All referenstagning sker sedan digitalt så att vi kan få så hög reliabilitet och validitet som möjligt. Denna process har utvecklats under hösten och används för första gången i bolaget i våra nuvarande säsongsrekryteringar. Till hösten kommer vi att utvärdera arbetet, testprofilerna och kravställningarna för att finjustera och vidareutveckla inför säsongen 2022. 

Vad är det du älskar med HR-arbetet?

Variationen! För mig, som brinner för att få vara med att utveckla bolag i kombination med att skapa tydliga processer och utveckla människor, är det den perfekta utmaningen. Jag brukar säga att jag har två fokus; För det första representerar jag mitt bolag. Jag har ett ansvar för att förstå vår affär, hur vi på HR bidrar till den och att vi som arbetsgivare gör rätt för oss samtidigt som vi driver vårt bolag framåt. För det andra har jag ansvar för att skapa ett bolag där människor vill arbeta och utvecklas, ett ställe där vi växer tillsammans och känner oss trygga. Det gör jag genom att skapa förutsättningar för våra chefer att bli riktigt bra ledare. Det ska vara lätt att göra rätt! Punkten där dessa två områden möts är utmaningen inom HR som jag ser det och det som gör det så himla roligt och utmanande. 

Om jag är i början av min karriär inom HR, vad har du för råd till mig då?

Säg ja till alla utmaningar du ställs inför och plugga på om bolagets affär så du förstår hur du kan bidra till fortsatt tillväxt. Våga göra fel och lär dig av misstagen. Skaffa dig en mentor som du kan ställa alla möjliga och omöjliga frågor till. Men framför allt – glöm aldrig att det är människorna som gör bolaget. Vi kan ha alla förutsättningar i världen för att på pappret bygga ett lyckosamt bolag, men om vi inte lyckas förmedla varför vi finns så kommer vi aldrig kunna rekrytera de personer som tror på det vi tror på – och då kommer vi aldrig nå dit vi vill.