Fyra tips för en lyckad referenstagning

Lisa Bogren har lång erfarenhet av att jobba som HR-chef inom olika verksamheter. Innan hon började på det kommunala bostadsbolaget Uddevallahem var hon bland annat HR-chef på advokatfirman Setterwalls.

Här delar hon med sig av sina fyra bästa tips för att göra en lyckad referenstagning:

  1. Vid chefsrekrytering brukar jag vilja ta referenser ur ett 360-perspektiv, det vill säga en tidigare chef, en tidigare medarbetare och en tidigare kollega till kandidaten. Är det inte en chefstillsättning är en tidigare chef, samt en tidigare kollega en bra mix.
  2. Boka tid för samtal med referenterna och ange också gärna den uppskattade tidsåtgången. På så vis säkerställer du att referenten kan vara fokuserad på samtalet och att du hinner ställa alla dina frågor. Be om samtycke att dokumentera samtalet, innan du ställer dina inledande frågor.
  3. Precis som att intervjuguiden bör vara kompetensbaserad så brukar jag försöka anpassa referensguiden efter de kompetenser som är viktiga i den aktuella rollen. Utgå gärna från modellen kompetensbaserad rekrytering och ställ liknande frågor till referenten om kandidaten. Be om konkreta exempel och be referenten skatta kandidaten på den aktuella kompetensen.
  4. Glöm inte att även ställa värdebaserade frågor för att utröna om kandidaten kommer att trivas i er kultur och med er värdegrund – en viktig faktor för en långsiktigt lyckad rekrytering!

Stort tack för tipsen, Lisa!