Rekrytera kompetensbaserat – med alla verktyg direkt i rekryteringssystemet

Igår höll vi ett webinar tillsammans med Malin Lindelöw där vi gick igenom vår modul för kompetensbaserad rekrytering, utvecklad tillsammans med Malin enligt hennes modell. Att rekrytera kompetensbaserat är ett effektivt sätt att undvika felrekryteringar och därmed spara både tid samt undgå att gå miste om kvalificerade kandidater. Här kommer en sammanfattning av Malins två viktigaste tips att tänka på när man rekryterar just kompetensbaserat. 

  1. Gör ett ordentligt förberedelsearbete 

Vilka kompetenser söker vi i den här rekryteringen? Många av oss tänker ibland på att genomföra till exempel ersättningsrekrytering, kanske har man bråttom och vill få ut annonsen snabbt. Om vi inte tänker igenom vad vi söker kommer alla moment efteråt att bli fel. Det blir fel fokus i intervjun, i annonseringen och referenstagningen. 

  1. Håll fast vid förberedelsearbetet och kravspecifikationen

Låt förberedelsearbetet följa med hela vägen. Förbered urval, intervju och referenstagning med hjälp av de verktyg som finns för att stötta upp rekryteringsprocessen för att undvika att fokusera på fel saker. Räcker intervju- och referenstagning för det vi behöver veta om kandidaten, eller behöver vi använda oss av tester och arbetsprov också? Fokus på rätt saker är kärnan i en bra rekrytering. 

Via Varbis modul för KBR får du hjälp att göra en egen kravspecifikation till varje specifikt ärende. Här kan du bland annat ta fram strukturerade frågor till både intervjuer och referenstagning, och säkerställer att du verkligen undersöker det du vill undersöka genom riktade frågor mot relevanta kompetensområden. Du kan också skatta och bedöma kandidater.