I love HR – intervju med Malin Dahl på Nordlo

Kan du börja med att berätta kort om din egna karriär och vem du är i din yrkesroll? 

”2001 började jag som systemspecialist på Semcon och arbetade som IT-konsult under 9 år, vilket jag stortrivdes med! Jag lärde mig mycket om olika organisationer och hur det fungerar på större företag, exempelvis dåvarande Saab och Volvo Cars. 2008 sålde Semcon det affärsområdet som jag arbetare inom och då började Zetups resa som eget bolag på riktigt. Vi var ca 20 anställda som samlades och tillsammans skapade grunden för det som senare kom att bli Zetup. 2009 vann vi vår första outsourcing kund, Lerums kommun, där jag fick i uppdrag att skapa världens bästa support. Sagt och gjort så rekryterade vi fantastisk personal och satte upp servicedesken med målet att skapa “det goda exemplet”. Resten är historia, men vi är fortfarande en stolt leverantör till Lerums Kommun. Här väcktes mitt ledarskapsintresse på riktigt, och som teamleader för supporten och personalansvarig för ytterligare ett gäng fick jag 2015 möjligheten att ta över vårt övergripande ledarskapsarbete och utvecklingen av vårt HR arbete för Zetup. 2018 köpte norska FSN upp Dicom, Office IT-Partner och Zetup med visionen att skapa en ny stark utmanare, och det blev starten på en ny resa. 2019 fick jag ansvaret för att leda det strategiska HR arbetet övergripande på Nordlo, vilket är den roll som jag har idag.

Min drivkraft har alltid varit det företag som jag representerar, mina kollegor och medarbetare. Jag ser sällan hinder utan drivs av att få teamet att lyckas. Det som drev mig in på HR-banan är mitt genuina intresse för ledarskap och människors utveckling men också organisationsutveckling. Jag har fått möjligheten att vara med och utveckla ett företag som vågar stå på gasen. Det är jag stolt över.”

Nordlo består av 27 bolag idag med sammanlagt 41 kontor i Sverige och Norge. Vilka är era största utmaningar inom HR?

”Den i särklass största utmaningen är ledarskapet. Att alla våra ledare lär och lever utifrån samma filosofi, mindset och värdegrund. Alla bolag behöver inte ha samma kultur, men den ska vila på en stark och gemensam värdegrund. Det får vi aldrig gör avkall på.

Ledarna svarar för ca 70% av medarbetarnas engagemang och resultat. Precis som en dålig ledare kan förstöra ett bra jobb, kan en bra ledare göra ett bra jobb ännu bättre. I en växande organisation har ledarna en avgörande roll i att motivera och engagera medarbetarna på resan.”

Ni är i en ständig tillväxt och förvärvar nya bolag. Vad innebär det för er inom HR?

”Den största utmaningen är inte unik för oss. I företag som vill växa, är den ständiga frågan hur man säkrar kompetensförsörjningen. Det saknas alltid tillgång till vissa kompetenser, medan andra helt eller delvis behöver ställas om. Hur lyckosam du är i din rekrytering och hur du utvecklar din personal kommer vara avgörande för framtiden. Vår framgång historiskt har varit en självlärande organisation där vi uppmanar och förväntar oss att medarbetarna hela tiden delar med sig av sin kompetens.

För att lyckas arbetar vi med ett närvarande ledarskap, mindre arbetsgrupper och tätare dialog mellan ledare och medarbetare. Andra viktiga faktorer är utvecklingsvilja, mod att pröva och tillåtelse att misslyckas för att inte tappa innovationskraft. Grunden är tillit och trygghet som skapas genom en gemensam övergripande strävan som alla förstår.”

Vad är det bästa med ditt arbete och vad driver dig?

”Jag älskar resan! Framtidens organisation och ledarskap. Vad är lösningen 2030, 2040 och 2050? Att söka efter lösningarna är det som driver mig: Hur vi kan utvecklas, vad som fungerar och inte. Men givetvis är det som ger mest energi i vardagen att se människor lyckas och ännu roligare när de tar större kliv i sin utvecklingskurva än vad de själva ens vågat drömma om.

Vi arbetar inte för att behålla och motivera människor, vi arbetar för att engagera och för att få människor att stanna kvar hos oss av egen fri vilja. Att skapa rätt förutsättningar för att våra medarbetare ska kunna använda sina personliga förmågor på bästa sätt är något som verkligen engagerar mig i nuet. Jag är envist övertygad om att detta är grejen. 2030 kommer de personliga egenskaper vara det som är eftertraktat, då det är inget man kan automatisera eller ersätta. Så för att säkra säkrar kompetensförsörjningen långsiktigt söker vi inte främst efter kompetens, utan efter individer som känner medkänsla, är nytänkande och kreativa eller är inlyssnande för sina kollegor och vår organisations behov.”

Om jag är i början av min karriär inom HR, vad tror du HR har för roll i framtiden och vad har du för råd till mig då?

”Fastna inte i gamla normer! Det är hur man bygger organisation och ledarskap som gör hela skillnaden. HR som funktion har fram tills nyligen varit en bred administrativ roll, till stor del utformad för att hantera lön och efterlevnad av policys, regler och processer. Under de senaste åren har synen på HR förändrats och vinsten ligger i hur du ser på din verksamhet och det i sin tur blir avgörande för kultur, engagemang från medarbetare och hur dina kunder uppfattar dig. I framtiden kommer HR handla ännu mer om individen och hur vi kan hjälpa medarbetarna att lyckas. 

Mitt andra råd är att våga tänka annorlunda. Om vi gör som alla andra så får vi samma resultat. Vågar vi tänka nytt så har vi chansen att lyckas bättre.”