I love HR – intervju med Tomas Uddin från Landshypotek bank

Fantastisk roligt att du vill vara med Tomas, kan du börja med att berätta lite mer om din egen karriär?
– Efter att jag hade gått en bred utbildning som samhällsvetare fick jag en brutal men fantastiskt bra skolning in i yrkeslivet genom att först hålla ihop ett större arrangemang och sedan som reporter på lokaltidningen. Hela tiden har jag haft kommunikation och vad vi skapar med kommunikation som röd tråd i mina jobb, där jag jobbat med kommunikation såväl internt som externt på myndigheter, för regeringen och nu på Landshypotek Bank.  Längs vägen gick jag från att vara specialist och rådgivare till ledningspersoner till att utveckla och ta egna bredare chefs- och ledarroller. Det har inneburit ett stort lärande och stora steg i min egen utveckling. Jag har idag en bra vardag där jag är nära mina kollegor i det operativa och samtidigt jobbar med riktningar och det samlande i bankledningen och som chef. Det är fantastiskt roligt!     

Du är idag chef för marknad, kommunikation och HR på Landshypotek Bank, kan du berätta mer om den rollen?
– Vi är en bank som bygger på medarbetarskapet och givetvis också på kommunikation. Nu har jag rollen att vara samlande för det i bankledningen och där medarbetarna på HR, marknad och kommunikation ingår i samma avdelning. Jag kommer inte från HR-hållet och de medarbetare som jobbar med de klassiska HR-frågorna har full koll på allt det operativa och gör det jättebra. Men vi försöker samtidigt tillsammans lyfta oss från enbart de klassiska frågorna och funktionen ”HR” till att bidra i ett större arbete i bankens utveckling. Många företag säger att ”medarbetarna är vår främsta resurs”. Den resursen behöver man ju hela tiden jobba med, på hela företaget, i ledningsgruppen, bland cheferna och tillsammans med medarbetarna. Vi tror att det jobbet är en avgörande del för att vi ska lyckas på Landshypotek Bank. Eftersom jag under en längre tid jobbat med strategisk intern kommunikation och att utveckla det kommunikativa ledarskapet på banken så var det naturligt att försöka bidra även här. 

Vilka synergier ser du mellan marknad, kommunikation och HR hos er?
– Tror man på allvar att det är människor som skapar värde så är synergierna tydliga. Då gäller ju att jobba fokuserat med intern dialog på hela banken, leda med kommunikation, arbeta externt med att presentera varumärket genom och tillsammans med medarbetarna, göra kommunikation och medarbetarfrågor en del av ledningen och utvecklingen… Ser du till de frågorna, som är centrala för utvecklingen av oss som bank, så finns det ju inga gränser mellan det som är HR och det som är kommunikation. Vi har som medarbetare olika roller, vi kan fördela uppgifter mellan oss, vi har olika styrkor, men det kan inte finnas tydliga gränser. Vi har mycket kvar att utveckla, men vi har kommit en bit på vägen i att sammanföra framförallt den interna kommunikationen och medarbetarfrågor.

Jag tror generellt att många inom HR- och kommunikationsfunktioner har erfarenhet av att i organisationer ses som specialister ”att ta in vid behov”. Sedan jag började som kommunikatör har jag på olika arbetsplatser hört att ”vi behöver komma in tidigare”, ”vi används inte tillräckligt strategiskt”. Vi som jobbar inom områdena har ju samma resa att fortsätta göra, att genom ett ständigt och aktivt arbete bli en central del av organisationers strategiska utveckling. Det handlar ju om att växa med uppgiften, leverera och starkt bidra i utvecklingen. Det är ju inte för HR eller för kommunikationsfunktionen något ska bli mer strategiskt – det är för att leverera värde till organisationen. På Landshypotek tycker jag att vi är i en bra utveckling här. 

Om man jobbar i en organisation där HR och kommunikation inte arbetar så tajt med varandra, var ska man börja för att förbättra det?
– Alla måste ju hitta sin väg, men en bra början kan ju vara att sätta sig ned tillsammans och skissa på dels var ni bidrar eller vill bidra med värde till er organisation, dels titta på vem eller vilka utanför era funktioner som är avgörande för er framgång. Då kommer ni se att mycket av era ambitioner överlappar och de som ni behöver jobba med i organisationen sammanfaller. Ni kommer också se att det är omöjligt att göra något riktigt bra om inte den ena delen är med.

Sedan är jag mycket för att börja göra saker ihop, dels för att börja jobba med varandra, dels för att visa varandra och organisationen vad som går att åstadkomma. Många dödar ju i det här steget en del kraft genom att fundera över organiseringen, vem gör vad. Jag är mer för att börja kör och gör! Organiseringen är jätteviktig, men ta den allt eftersom, när ni lärt er mer. När ni i det lilla har börjat så kommer ni att upptäcka: här finns ju ett mönster, här finns ju gemensamma ytor, här finns ju gemensamma uppgifter, här kan vi tillsammans bidra med mer. Det ju just det här som gör yrkeslivet roligt, det finns inget klart, utvecklingen stannar inte, ni kan inte säga idag hur ni ska dela något om ni inte har börjat jobba tillsammans. När ni börjar jobba tillsammans kommer nya dörrar öppnas och ni kommer upptäcka nya delar där ni tillsammans kan bidra med värde till organisationen.    

Ni ger intryck av att vara en väldigt personlig och öppen bank, där man som anställd får ta mycket eget ansvar. Kan du berätta mer om din filosofi kring tillitsbaserat ledarskap?
– Ja, för oss på Landshypotek är ansvaret hos medarbetarna viktigt. Dels tror vi på människor, det är medarbetarna som skapar värde. Dels så är det nödvändigt eftersom vi är så pass få som ska lösa så stora uppgifter. Vi är en bank. Vi lever i en strikt reglerad miljö, så därför finns mycket av det regel- och instruktionsstyrda också, men det kombineras med ett berikande medarbetaransvar i den stora utveckling vi ständigt står för och i kommunikation, kundkontakt, service och så vidare. 

Men det här handlar ju också om sätt att se på människor och organisation. De flesta beslut i en organisation tas ju inte av en chef eller i en formell beslutsstruktur. De tas ju av medarbetare, varje dag, varje minut. Utgångspunkten måste ju vara att ge förutsättningar för att fatta de besluten och sätten att agera som är bra för kund och fortsätter utveckla oss. Då behöver vi ständigt jobba med förståelse för ramarna, med riktning, ambitioner och roller. Du behöver tillsammans i organisationen ständigt levandegöra och ha dialog om kultur, principer och sätt att agera med varandra. Du behöver ha en nära i en lärande återkoppling och dialog om varför vi gör på ett visst sätt mellan medarbetare och mellan medarbetare och chefer.  

Intressant. Om jag nu skulle vara i början av min karriär och precis tagit mitt första steg ut på arbetsmarknaden, vilket råd skulle du ge mig då?
– Jag är väldig ödmjuk inför att ge andra råd, men om jag ska försöka och också med risken att jag blir lite högtravande…  Försök leta dig fram till det som du är genuint intresserad av. Åtminstone en tredjedel av ditt dygn och därmed av ditt liv, är jobb. Formella titlar och upplevd status blir mindre värt med det perspektivet. Du har ett ansvar mot dig själv att få yrkeslivet så bra som möjligt för dig.

Hittar du något som du verkligen är intresserad av kommer du vara nyfiken på att lära dig mer, du kommer engagera dig starkare, involvera dig ytterligare och känna att det du gör är betydelsefullt. Då har du byggt in ett livslångt lärande i ditt yrkesliv och har förutsättningar att trivas. Ofta handlar intresset inte om en uppgift eller en specifik tjänst, utan mer om sådant som: ”jag gillar att leda andra”, ”gillar att lägga upp planer”, ”gillar att hålla ihop många olika delar”, ”gillar att ge service”, ”gillar att vara den som alla vänder sig till”, … utrymmet för det finns på de flesta arbetsplatser och inom alla funktioner. Det är bara att starta. Alla arbetsplatser, alla arbetsmiljöer, alla funktioner går ju att lära av och vara steg mot att hitta det där som gör att din förmåga kommer bäst fram och att du trivs riktigt, riktigt bra. Lite pretentiöst men ett ärligt försök i alla fall.