I love HR – intervju med Charlotte Nord, People- & Culture Manager

Vill du börja med att berätta lite om din egen karriär?

– Jag jobbade faktiskt ett antal år innan jag fann PA-programmet, jag jobbade både som undersköterska och inom retail i butik. Sedan fann jag PA-programmet och kände direkt att jag hittat hem. Mitt första jobb efter utbildningen var inom bemanningsbranschen vilket var en bra skola. Där fick jag se många olika verksamheter samt lära mig mycket om sälj, som ju är en viktig komponent i de allra flesta bolag. Jag har sedan dess jobbat i 20 år inom HR och organisation, inom ganska olika branscher och företag. Det är ju en av de saker som är så bra med att jobba inom HR – att man kan jobba inom alla möjliga branscher. Jag har jobbat i både svenska och internationella bolag, inom till exempel privat skola, bussbranschen, flygbranschen samt inom retail och e-handel.

Du har en oerhört imponerande karriär inom HR, där du hjälpt mängder med framstående bolag att utveckla sina HR-processer. Har du någon framgångshistoria du vill lyfta lite extra?

– Det har alltid varit en av mina största styrkor och även något som jag älskar att göra: att hjälpa bolag att bygga en hållbar HR-organisation och därigenom en stark affär. För det är ju människorna som driver affären, eller hur? Och därför är det kombinationen människa och affär som är framgångsfaktorn. En spännande resa var jag med om när jag jobbade på ett stort franskt bussbolag. De avtal dessa företag har med sina huvudmän kan vara rejält krävande. Det var inte ovanligt att det fanns omfattande komponenter som rörde People och HR i avtalen, och just detta avtal jag tänker på nu innebar höga krav på bolaget att man skulle jobba med en hållbar People-strategi, där kontinuerlig kompetensutveckling var med som en viktig avstämningspunkt för att få förnyat avtal. Inte nog med att den skulle finnas med som en naturlig del av medarbetarnas arbetsdag, den skulle också vara mätbar. Tillsammans med flera stjärnor på bolaget byggde jag upp ett system som hanterade kompetensutvecklingen utifrån olika kriterier som var viktiga för huvudmannen, och drev igång projektet i Göteborg. Den här modellen blev en framgångsfaktor både i relation till huvudmannen, men än viktigare för gemene medarbetare, och vi märkte att motivationen ökade och sjuktalen gick ner rejält. Modellen blev så uppskattad att bussblaget efter ett tag valde att implementera den i hela Sverige – även om det inte fanns några krav från huvudman på det här utanför Göteborg. Jag tror man använder samma modell fortfarande, faktiskt.

På senare år har du förutom att driva ditt konsultbolag jobbat som People- & Culture Manager på Bubbleroom. Vilka erfarenheter tar du med dig från det?

– Bubbleroom är en fantastisk arbetsgivare med hängivna medarbetare, och under min tid där fick jag förutom att bygga upp en väl fungerande HR-funktion, jobba extremt mycket med att stärka kultur, med värderingsfrågor, samt med intern employer branding. Tack vare en VD och en ledningsgrupp som verkligen på riktigt vill ha ett värderingsstyrt bolag så lyckades vi väldigt väl – och vilken kraft det bor i det här med att bygga kultur! Det var en spännande resa att vara med att bygga en stark kultur på det sättet.

Vad är det du älskar med HR-arbetet?

– Jag älskar som sagt att bygga HR och att få jobba nära affären. Att få ihop en HR som är en naturlig del av affären. Där affären behöver att People och HR ska vara – det är där jag vill vara och jobba. Det kan handla om vad för kompetens det behövs om tre år för att vi ska nå målen i vår affärsplan. Eller hur vi ska säkra upp vår kompetensförsörjning för att kunna ha en ännu starkare tillväxt. Sedan tycker jag om att det är så omväxlande, och att jag jobbar både strategiskt men även operativt. Jag tycker om att stå med ena foten mitt i verksamheten.

Om jag är i början av min karriär inom HR, vad har du för råd till mig då?

– Tänk inte så mycket på att du ska lyckas få rätt tjänst på rätt bolag med hög lön direkt utan sikta på att komma in och lära dig. Ha inte så bråttom, utan ge lärandet tid, ha inte för bråttom att kliva uppåt i karriärtrappan – för du lär dig av kontinuiteten i arbetet och att jobba tillsammans med andra duktiga människor. Och det tar tid.  Ju mer och ju längre erfarenhet du har med dig från en nivå – desto mer kan du hantera på ett bra sätt när du väl sedan kliver vidare.