I love HR – intervju med Emelie Parkman, HR Business Partner på Eurocon Consulting

Kan du börja med att berätta kort om din egna karriär och vem du är i din yrkesroll? 

– Min yrkesmässiga karriär inom HR-gebitet startade hos min nuvarande arbetsgivare. Jag tror att jag skrev på anställningsavtalet samma dag, dagen innan eller efter, som jag tog examen så det var verkligen välsynkat! Jag kom in i en organisation som hade expanderat kraftigt både geografiskt och medarbetarantalsmässigt så växtvärken var ett faktum. HR-avdelningen hade dessutom initierats bara några månader innan min anställningsstart så jag tycker att det var modigt av organisationen att plocka in en nyexaminerad som mig men det är något jag givetvis är evigt tacksam för. Oj vilken resa jag har fått vara med på! De första åren hade min roll en mer personaladministrativ karaktär där jag både skötte personal-, löne- och försäkringsadministrationen samt hjälpte HR-chefen med uppbyggnaden av vår avdelning.

Idag arbetar jag både strategiskt och operativt med olika projekt inom HR-området – som jag till mångt och mycket har möjlighet att initiera själv samt ansvarar för rekryteringen och att vår löneprocess sköts på ett korrekt sätt. Det är en otroligt varierad och bred roll där jag får möjlighet att driva på, vara kreativ och efter allra bästa förmåga, får försöka skapa värden för organisationen.

Eurocon har idag 14 kontor runt om i Sverige, hur har ni jobbat under covid-19 för att kollegor ska behålla engagemanget och gemenskapen även när många jobbar hemifrån?

– Covid-19 har ju onekligen varit en utmaning för oss alla och verkligen utmanat både organisationer, ledarskapet och enskilda arbetstagare på många olika vis. Vi som konsultbolag kan dock känna igen utmaningarna, om än de är tuffare nu, i vår normala arbetsvardag. Vi måste alltid arbeta för att våra konsulter, som ibland kanske hamnar i långvariga projekt där kunden önskar att ha dem på plats hos sig, känner tillhörighet till oss. Det kan i vanliga fall handla om en tät dialog chef och arbetstagare emellan och att vi kontinuerligt genomför personalaktiviteter där vi skapar möjligheter för möten, nätverkande och kompetensöverföring både avdelnings- och kontorsvis samt på koncernnivå. Nu under pandemin har frågan om den täta dialogen blivit än viktigare för att fortsatt bygga en känsla av engagemang och gemenskap. Vi har också kört igång med ett koncept som vi kallar ”Mentimåndag”. Varje måndag skickas det ut en fråga med varierande teman som våra arbetstagare frivilligt loggar in via telefon eller dator och svarar på. Det kan vara allt ifrån en temperaturmätande ”Hur mår du idag?” till en mer undersökande ”Hur önskar du att din arbetsfördelning mellan kontor och hemarbete såg ut post Covid-19?”. Syftet är att skapa en känsla av tillhörighet och engagemang och att ”vi:et” är större än ”jag:et”. Vi pushar mycket för att arbetstagarna själva ska komma med förslag på frågor – vad vill du veta om organisationen du verkar i? Vilken ställning tar dina medarbetare runt om i Sverige i en specifik fråga?

Ni är i en ständig tillväxt och anställer just nu personer i hela Sverige. Vad innebär det för er inom HR?

– Ja, vi har ett stort behov av mer kompetens och för oss inom HR innebär det att vi under en tid får det lite hett om öronen. Givetvis har vi det klassiska förarbetet med att framställa annonsunderlag, föra dialoger med rekryterande chefer, omvärldsspana och analysera för att hitta rätt marknadsföringskanaler etc för att sedan gå in i själva urvalsfasen. Vi har väldigt självgående chefer så i vissa fall går vi enbart in som en stöttande part under själva intervjufaserna och ibland leder vi dem. Det kan se lite olika ut så det gäller att vara lyhörd och snabb i omställningen. I de fall vi inte är så involverade handlar det mer om att arbeta för att se till att vår rekryteringsprocess efterföljs.

Utöver den traditionella annonseringen jobbar vi mycket med andra insatser som kan främja vår tillväxtresa. Exempel på detta är arbetet för ett starkare Employer Brand och EVP samt olika samverkansprojekt med yrkeshögskolor och universitet. Just nu upplever vi att vi har ett behov av kompetens på alla våra orter inom olika discipliner men även i tider av mindre efterfrågan, anställer vi alltid, om rätt profil dyker upp. Vi bedriver med andra ord ständigt ett tillväxtarbete i någon form och det är roligt att få vara med i den utvecklingen!

Varför älskar du att jobba med HR?

– Jag älskar service och mötet med människor. God service förhöjer en upplevelse oavsett om det handlar om en hotellvistelse, ett köp i en butik eller som i att leverera sakkunskap i olika personalrelaterade ärenden. Med min bakgrund inom både restaurang och handels kändes HR-yrket som en given yrkesbana att springa in på. Jag motiveras av att se andra utvecklas i sitt arbete, driva utveckling, förändringsleda, stötta och motivera – och för att lyckas med det, måste man ha en fingertoppskänsla när det kommer till service och bemötande. I och med att det är människor man arbetar med, lär man sig något nytt varje dag och det tycker jag är fantastiskt! 

Jag uppfattar dig som en oerhört driven person med ett stort hjärta och som verkligen brinner för HR, hur får du din tid att gå ihop?

– Jag upplever det egentligen inte som att jag ”kämpar för att få min tid att gå ihop”. Tycker jag att något är kul så gör jag plats för det och om man dessutom känner en yrkesstolthet både för sin roll och organisation, så handlar det mer om en välvilja att utveckla och driva organisationen framåt för att man ser potential och bryr sig om den, snarare än att få tiden att gå ihop. Jag tror dock att förmågan att prioritera är en viktig egenskap och att ibland nästan kunna kliva utanför sig själv och bara ställa sig själv frågorna: Vad håller jag på med? Vilket riktning ska jag i? Jag tror att utvärdering och tid för reflektion skapar mer utrymme för kreativitet och ett mer energifyllt och smartare arbete!