I love HR – intervju med Ylva Dahl, ägare på Solum Search

Vad kul att du vill vara med Ylva, kan du berätta lite mer om din karriär?

– Tack! Jag blev väldigt glad för er fråga att få vara med. Jag har min bakgrund inom offentlig sektor och har framför allt arbetat inom utbildning och lärande. Ingen blir någonsin fullärd och man kan alltid lära sig mer i varje möte eller varje situation. För mig har det inneburit flera olika ledaruppdrag som har tagit mig vidare till privata näringslivet och till chefs- och specialistrekrytering. Jag ser det som en stor fördel att ha egen ledarerfarenhet och kompetens i från både offentlig och privat sektor i mötet med kunder och kandidater. Det som är lite extra roligt är att Varbi som företag har funnits med i stort sett inom alla mina olika uppdrag. Jag kan faktiskt inte komma på något annat företag som har varit så centralt för min del under så många år.  

Du startade nyligen ditt egna företag Solum Search, hur känns det?
Det är fantastiskt roligt! Både att få leda och driva sitt eget bolag men också att få så fint gensvar från vänner och nätverk. För mig har det också varit väldigt värdefullt att få goda tips från omgivningen. Man brukar ju säga att man ska omge sig med personer och människor som inspirerar och bidrar till att man förflyttar sig i rätt riktning – och i det här fallet så blev det så tydligt. Jag har mött så mycket värme och generositet i att dela med sig av det man själv lärt och gjort men också med en coachande och hjälpande hand på vägen. Det är en häftig känsla!

Du har under flera år nu jobbat med chefsrekryteringar, vad krävs för att man ska lyckas med svårrekryterade positioner?

– Ja, det där är ju alltid en knixig fråga. Men jag tycker ändå att första steget alltid är att ta professionell hjälp. För många blir en rekrytering det där man ska hinna med dessutom eller göra lite vid sidan om allt det andra som måste hinnas med. En lyckad rekrytering är oftast helt avgörande för hur väl du lyckas med din verksamhet framåt. Så tillbaka till ruta ett – ta stöd och hjälp för en lyckad rekrytering oavsett om du upplever den som lätt- eller svårrekryterad. Hjälpen kan se ut på olika sätt. För en organisation som redan har inhouse-kompetens kan det vara så att man vill ha stöttning med delar av rekryteringen, till exempel personlighetstester och en second opinion. Och då finns vi med där. För en annan organisation kan det vara så att man vill ha hjälp med hela processen då man behöver hjälp med både search och ett välutvecklat kandidatnätverk, och då kan vi bidra med vår kompetens och tillföra i rekryteringen från dag ett. Sedan handlar det ju såklart om flera andra viktiga delar, såsom att lyfta fram sitt arbetsgivarvarumärke och förmedla attraktiviteten och varför man som kandidat ska välja just er. Ja, du märker att jag gärna pratar om detta intressanta ämne.

Sist men inte minst vad är det som du älskar allra mest med ditt nya jobb?

– Förutom att det är så roligt att lära nytt så är det nog en kombination av möten med alla fantastiska människor som jag har förmånen att få träffa varje dag och samtidigt möjligheten att få driva och utveckla vårt varumärke. Vägen mellan handling och beslut i den egna verksamheten blir inte så lång helt enkelt. Sedan finns det mervärden som jag själv tycker är viktiga såsom flexibilitet och anpassning för att möta varje verksamhets unika behov. Och sist men inte minst – ingen dag är den andra lik!