Intervju Åsa Rannberg – HR Partner Haninge Kommun

Kan du börja med att berätta kort om din egna karriär?

Som nyexad från Stockholms universitet fick jag mitt första jobb som researcher och senare educator på nuvarande Monster, ett företag som då hette Jobline. Där arbetade jag med det som då var ganska nytt, nämligen internetrekrytering.  Det var ett arbete med täta kundkontakter där vi stöttade organisationer med att underlätta och effektivisera sin rekryteringsprocess, exempelvis genom utbildningsseminarier och annonsutformning. Det var ett ungt, snabbväxande företag med otroligt mycket driv och säljfokus. När IT-bubblan sprack i början av 2000-talet gick jag vidare till den kommunala sfären och började i Nynäshamns kommun där jag arbetade med bland annat rekrytering och samverkan men även var projektledare för ett nystartat traineeprojekt. Efter det sökte jag mig till Haninge kommun där jag fortfarande är kvar. Här började jag inledningsvis i en lite bredare roll, som innebar att jag fick lära mig mycket om grundläggande HR-arbete då jag stöttade våra chefer i olika HR-relaterade frågor. Mitt fokusområde har dock hela tiden varit rekrytering och kompetensförsörjning, och jag har arbetat i olika roller som specialist inom företrädesvis rekryteringsområdet. Arbete med introduktion och arbetsgivarvarumärke är exempel på några andra av mina arbetsområden.

Du har många års erfarenhet att jobba med HR-frågor inom en kommunal verksamhet, hur har det utvecklats genom åren?

– HR-arbetet i Haninge kommun är under ständig utveckling skulle jag säga. Hos oss händer det mycket hela tiden, och jag har oerhört professionella och kompetenta kollegor som hela tiden arbetar med att utveckla processer och metoder inom våra respektive specialistområden. De senaste åren har vi också arbetat mycket med vår organisation på HR och utmaningen med hur den ska se ut för att vi på bästa sätt ska kunna möta verksamheternas behov. Att vi är organiserade på ett bra sätt är på många sätt avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag att både styra och stödja organisationen. En observation gällande utvecklingen av HR över en längre tid är att vi idag finns representerade i ledningsgrupperna på ett tydligare sätt. Vi kan fokusera mer på strategisk utveckling och mindre på administration, även om det alltid kommer att finnas ett tryck i organisationen efter operativ hjälp med ”att göra”. Strategisk kompetensförsörjning är en annan fråga som finns högre upp på agendan idag, jämfört med tidigare. Den ökande digitaliseringen märks såklart också på många sätt och i alla processer just nu, och vi arbetar mycket och kontinuerligt med att utveckla och digitalisera hela eller delar av våra processer.

Som HR-partner jobbar du nära kommunstyrelseförvaltningens chefer i rekryteringsprocesser, hur jobbar ni för att vara  en attraktiv arbetsgivare?

För några år sedan arbetade vi fokuserat med vårt arbetsgivarvarumärke och tog fram ett koncept kring det. En del i det omfattande arbetet var att utifrån bland annat research, statistik, omvärldsanalys och intervjuer ta fram ett arbetsgivarlöfte. Vårt löfte till potentiella och nuvarande medarbetare blev ”Tid för utveckling. Rum för idéer”. Andemeningen är att vi satsar väldigt mycket på att skapa tillväxt och en attraktiv livsmiljö för de som bor här. Det gör vi genom att hela tiden utveckla HUR vi arbetar och VAD vi åstadkommer. En viktig del i hur vi arbetar är att vi gör det tillsammans, lär av varandra och är öppna för att prova nya vägar.

Vi har också gjort mätningar av vår kandidatupplevelse för att få syn på hur vi kan utveckla och förbättra den. Generellt är det ju våra nuvarande och tidigare medarbetare som är de bästa ambassadörerna för oss som arbetsplats. Utifrån det arbetar vi just nu på att utveckla vår kommunikation med de medarbetare som har avslutat sin anställning hos oss. Vi vill utveckla våra avslutssamtal så att vi får ett bättre beslutsunderlag som kan hjälpa oss i arbetet med hur vi kan förbättra vår medarbetarupplevelse, både för att behålla nuvarande medarbetare, attrahera nya samt eventuellt locka tillbaka medarbetare som lämnat oss. Det finns flera exempel på medarbetare som varit hos oss, provat sina vingar på andra arbetsplatser och sedan valt att komma tillbaka till oss. Det är ju verkligen ett gott betyg och något att vara stolt över.

Varför älskar du att jobba med HR?

Jag trivs med uppdraget att bidra till verksamhetsutveckling genom att nyttja min kompetens inom mitt specialistområde. Jag är en ”människomänniska” och trivs med ett arbete som innebär kontakter med andra och att hitta metoder för att få rätt person på rätt plats. Att matcha en kandidat med en position där resultatet blir en person som trivs med sitt arbete, en chef som är nöjd med sin nya medarbetare och i slutänden en organisation som presterar och en verksamhet som utvecklas är ju en win-win för alla inblandade och det känns alltid oerhört tillfredsställande när vi lyckas med det! 

När den här intervjun publiceras så är det sommar, har du några semesterplaner som du vill dela med dig av?

Det kan vara första året någonsin som vi har så lite planer som i år, typiskt nog. Förra året skulle vi ha bilat i Europa med husbil, men då ställde vi om och ”husbilade” lite i Sverige istället. Eventuellt gör vi något liknande i år. Det vi vet helt säkert att vi ska göra är att hänga på vårt landställe som finns på en liten ö som heter Vasholmen och ligger utanför Waxholm. Vi tänker också att vi kanske ska göra några mindre vandringar, möjligen i Stendörrens naturreservat. Vi väntar leverans av vår spapool runt midsommar, så det blir säkert lite arbete med att få den på plats innan den kan användas. Det ser jag fram emot under lite kallare höstkvällar så småningom. Det jag – och många med mig tror jag – hoppas på i sommar är att vi ska kunna umgås lite friare med nära och kära än vad vi kunnat det senaste året.