I love HR – intervju med Mia Hellberg på Liseberg

Kul att du vill vara med, Mia. Det har varit en otroligt speciell säsong för er som påverkats mycket av covid-19. Kan du berätta lite om hur det varit för er?
– Ja, det har onekligen varit en annorlunda sommar! Eftersom vår öppning påverkats mycket av regler och restriktioner som bestäms utanför vårt beslutsområde, har allt ifrån förberedelsearbete till operativ drift av våra verksamheter hanterats med mycket kortare framförhållning. Både stödfunktioner, som t ex HR, och arbetsledning ute i nöjesparken har fått utveckla nya arbetssätt och samarbetsformer för att lösa utmaningar. Detta år har vi behövt rekrytera i snabb takt, då så gott som alla nya Lisebergare har fått anställas och utbildas först när det blev klart att vi kunde öppna parken, och inte i god tid inför öppning, som vi vanligtvis gör. Dessutom har vi haft mycket fokus på att skapa en covid-säker miljö för medarbetare och gäster, vilket självklart krävt nytänkande och gett oss nya erfarenheter.       

Jag besökte såklart Liseberg i sommar och det man slås av är hur otroligt trevlig all personal är och den stora variationen på åldersgrupper som jobbar hos er. Hur tänker ni kring säsongsrekrytering?
– Så kul att du har mött många trevliga Lisebergare! Våra säsongsmedarbetare är oerhörd viktiga för oss, de är ju en betydande del av gästens helhetsupplevelse. Vi vill vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, och då behövs olikheter och mångfald bland medarbetarna. Vi eftersträvar en fördomsfri och transparent rekrytering, och gör vårt urval genom såväl tester som intervjuer, allt för att hantera rekryteringsprocessen med kvalitet och kompetens. Hos oss ska alla medarbetare trivas, känna sig välkomna och känna samhörighet!   

Utifrån känns det som sommaren har varit en succé hos er. Hur ser du på framtiden och vilka utmaningar har ni inom HR?
– Det händer mycket nu på Liseberg som ger oss härliga utmaningar! I anslutning till nöjesparken byggs vårt nya hotell Liseberg Grand Curiosa Hotel och vattenparken Oceana, och under kommande år kommer vi påbörja planeringen av att hitta nya serviceproffs till ett stort antal tjänster. Vi konstaterar att konkurrensen om medarbetarna i vår bransch är hård, och vi arbetar för att skapa värden för medarbetaren som gör att det att arbeta på Liseberg är mer än ett jobb, med gemenskap, sammanhang och mening.   

Rent allmänt behöver vi utvecklas inom det digitala området, och rusta för nya HR-verktyg och moderna arbetssätt. Vi ser över vår interna HR-organisation, och följer verksamhetens behov av både spetskompetens och intern service. Nya generationer medarbetare kräver att vi är lyhörda och öppna som arbetsgivare, det är så vi kan bli en ännu bättre arbetsplats.  

Slutligen vad älskar du med att jobba inom HR?
– Att jobba med HR är ju att skapa förutsättningar för medarbetare att trivas, växa och utvecklas! Att hantera våra uppgifter med proffsighet och integritet är självklart, men det är ändå mötet mellan människor som är kärnan i mitt jobb! Jag som jobbat på HR Liseberg i 25 år, kan tänka att ”nu har jag väl ändå varit med om alla knasiga och utmanande situationer som finns inom HR”, men nej, – det kommer alltid nya frågor och utmaningar som lär mig att bli bättre och ge mig nya insikter.