“Vi lever i en alltmer digital värld – och i den världen ska alla ha möjlighet att vara med”

Bildbeskrivning: Foto på Niklas i profil. Han står i ett mörkt rum framför en stark lampa, så man ser endast konturerna av hans ansikte.

Niklas Gårdelid föddes blind för 26 år sedan. Men det är ingenting som hindrar honom på någon front. Han föreläser, han jammar piano med Robert Wells, han åker skridskor och han vandrar Edsvidsleden i Trollhättan i tuff terräng. Han var även den första personen utan syn som tog examen som systemutvecklare vid Högskolan Väst.

Idag jobbar han som Customer Success Manager hos oss på Varbi och har även sedan några år tillbaka varit med och tillgänglighetsanpassat rekryteringsverktyget för att ansökningsprocessen ska fungera minst lika bra om man använder sig av skärmläsare. Han brinner för att alla ska ha tillgång till IT på ett bra sätt och få en medvetenhet kring varför det ibland brister. 

   – Det känns bra att få en förståelse för frågan på djupet. Jag hoppas att jag kan bidra till ett mer tillgängligt samhälle överlag, säger han. 

Och även om utbildningen från början tedde sig som en utmaning så löste man tillsammans allt under tidens gång. 

   – Det fanns nästan ingenting som rörde digital tillgänglighet under min utbildning, vi pratade om användarvänlighet och design men det var ur ett bredare perspektiv, för att folk skulle förstå vad knapparna var till för. Jag kan inte minnas att något handlade om digital tillgänglighet alls. Det var väl nästan jag som fick introducera det. Det var många som fick upp ögonen för det området, många andra grupper tog upp detta i sina rapporter vid diverse uppgifter. 

I och med den nya lagen om digital tillgänglighet upplever han att det börjar bli lite bättre, fler och fler får upp ögonen för hur viktigt det är att alla ska kunna ta del av digital information. 

   – Det börjar bli bättre, absolut, det händer mycket nu och man har börjat prata mer om digital tillgänglighet. Det har skapat en medvetenhet, det handlar väldigt sällan om att man inte vill anpassa, man vet bara inte hur man ska göra. Man tänker inte alltid i de banorna, och där har jag en möjlighet att väcka nya tankar. 

Syftet med tillgänglighetsanpassning är i stort att alla ska få ta del av samma information på lika villkor, och med samma verktyg. I en värld som blir allt mer digital och där information tillhandahålls digitalt är det viktigt att ingen lämnas utanför. Lagen om digital tillgänglighet har gjort att flera offentliga organisationer har tagit ett stort steg, men Niklas hoppas att även privata aktörer väljer att fokusera på att tillgänglighetsanpassa sina hemsidor. 

   – En väldigt konkret sak man kan göra är att lägga in bildbeskrivningar. Många kan ha lite svårt att veta hur man gör det, men det räcker egentligen att bara lägga in en alternativ-text på två-tre meningar. Man behöver varken göra det svårt eller avancerat. Det som syns i förgrunden är viktigt. Om det till exempel är en bild i anslutning till utbildningsförvaltningen på en kommun så kanske det är ett gäng elever som sitter vid en skolbänk. Då kan man skriva att ”elever sitter vid en skolbänk”. I det sammanhanget kanske inte kläder och hårfärg är så viktigt, utan att det är många som syns och att det är en skolbänk de sitter vid. De centrala delarna i bilden är viktiga. Tre meningar max skulle jag säga, den ska kunna läsas smidigt. Det gäller att snabbt få en bild av bilden. 

– I slutändan handlar tillgänglighet om att motverka diskriminering och exkludering. Det digitala utanförskapet blir mer integrerat med det allmänna utanförskapet i och med att vi handskas med digitala verktyg alltmer. Och alla ska kunna söka ett jobb via Varbi på lika villkor, det är jag stolt över att få jobba med, avslutar Niklas.