I love HR – intervju med Johanna Purnell, förhandlingsstrateg i Gislaveds kommun

Fotograf: Linda Hideng

Du har genom åren haft fler olika roller inom HR i Gislaveds kommun. Kan du berätta lite om hur ditt jobb har utvecklats? 
Absolut! Möjligheten att växa och utvecklas med organisationen är en av flera fördelar med att arbeta i den offentliga sektorn. Jag började som HR-konsult vilket gav en bred grund att stå på, därefter gjorde jag ett kortare inhopp som projektledare i första fasen av införande av nytt HR-system för att sedan 1,5 år tillbaka landa i min nuvarande roll som förhandlingsstrateg i kommunen. Som förhandlingsstrateg har jag nytta av såväl bredden inom HR-området som specialistkunskaper inom arbetsrätten. Jag har under åren sett hur HR har utvecklats till en mer strategisk stödfunktion som ges en nyckelroll i organisationens förändrings- och utvecklingsarbete.

Vi är påväg ur en allvarlig pandemi där man fått ifrågasätta många gamla sanningar, hur tror du att de senaste två åren påverkat HR-arbetet inför framtiden?
Jag tror att utmaningarna med kompetensförsörjning och omställning har fått en skjuts upp på agendan. Det krävs av arbetsgivaren att man kan erbjuda sina medarbetare flexibla lösningar, exempelvis möjlighet till distansarbete, då arbetsgivare kommer behöva bredda sitt sökområde för att hitta rätt kompetenser. Jag tror även de flesta organisationer har förstått vikten av att arbeta strategiskt med omställning av befintlig personalstyrka, för att stå redo att möta en föränderlig omvärld och arbetsliv.

Vad älskar du mest med arbetet inom HR?
 Jag drivs av att få möjligheten att påverka och bidra till en stark och effektiv organisation där medarbetarna trivs och mår bra. Att arbeta inom HR innebär att den ena dagen inte är den andra lik och att jag blir utmanad och får lösa problem, något som är viktigt för mig.

Om jag är i början av min karriär inom HR, vad har du för råd till mig då?
– Var nyfiken och våga fråga och ifrågasätta! Tänk alltid utifrån ett helhetsperspektiv, och analysera hur den aktuella frågan påverkar helheten och vice versa.