I love HR – intervju med Carolina Lundberg, HR- och kommunikationschef på Thorengruppen

Kan du börja med att berätta kort om din egna karriär och vem du är i din yrkesroll? 

– Jag har en magisterexamen i socialt arbete sedan 2006 (socionom). Har även kommit halvvägs på min masterutbildning i Ledarskap och organisation. Jag har arbetat som chef inom den offentliga sektorn i tolv år och sedan drygt fyra år som egen företagare. I början på hösten 2021 fick jag möjligheten att tillträda som HR- och kommunikationschef för en stor koncern som heter Thoréngruppen. Oavsett vilken chefsposition som jag har haft, har ett av mina största intressen i livet alltid genomsyrat mitt arbete, nämligen min nyfikenhet och passion för människors beteenden, både utifrån ett ledarskap och medarbetarskaps perspektiv. Den röda tråden som har varit en av mina drivkrafter genom åren är att jag behöver få bidra och medverka till individers, gruppers och verksamheters utveckling i en positiv riktning. 

Du har jobbat med rekrytering många år och inom många olika organisationer. Du har även drivit eget företag och hjälpt företag med HR-relaterade frågor, vilka utmaningar står många företag inför idag inom HR?

Jag tror att pandemins närvaro har i allra högsta grad påverkat yrkespersoner som arbetar med HR. Vi är många som har fått anpassa och öka flexibiliteten vad gäller exempelvis digitaliseringsprocesser, distansarbete, självledarskap och socialt ansvarstagande. Den digitala utvecklingen ökar även vår konkurrenskraft som arbetsgivare om vi är på tå och finns synliga och tillgängliga där framtidens talanger befinner sig. Allt ifrån att använda oss av sociala medier och olika mobilapplikationer. Våga se nya lösningar och möjligheter genom att vara nyfikna och modiga, utmana konventionella miljöer, metoder och processer för att möta morgondagens nya medarbetare eller för att bibehålla kompetenser i organisationen. Jag anser att det är viktigt för HR att bidra med kraft och energi till människor i verksamheterna genom att medverka till att skapa en dynamisk arbetsplats med hållbar och sund organisationskultur och god arbetsmiljö.  

Om vi tittar närmare på rekrytering, vilka trender tror du blir viktigare i framtiden för att konkurrera om arbetskraften?
Jag tror att hållbarhet och företagets arbetsgivarvarumärke kommer att bli alltmer viktigt i framtida konkurrens om nya medarbetare och kompetenser. Tidigare så upplevde jag att det var viktigt att ”rekrytera rätt” medan idag och framgent behöver vi vara ännu bättre på att attrahera nya medarbetare utifrån ett mångfaldsperspektiv. Ska vi lyckas med detta kan inte frågan enbart drivas av HR, utan det förutsätter att företagets ledning tar ansvar och äger frågan som ett affärsstrategiskt förhållningssätt.

Ett annat viktigt perspektiv, är att vi som arbetsgivare behöver se över organisationen för att utröna det eventuella nya ”normalläge” efter pandemins framfart. Genom god kommunikation förstå vad vi faktiskt har upplevt de senaste åren och hur det påverkar oss nu och i framtiden. Ex. vilket ledarskap krävs och vilken kultur behöver genomsyra vårt dagliga arbete, så att vi kan förbereda och planera för att bli ännu starkare på arbetsmarknaden i konkurrens om nya medarbetare. Ett perspektiv på detta är att strategiskt och operativt arbeta med att stärka företagets varumärke, både såväl den interna som den externa.