I love HR – intervju med Lina Hjelm, HR Business Partner på Nevs

Kan du börja med att berätta kort om din egna karriär och vem du är i din yrkesroll?
–  Absolut! Jag är utbildad personalvetare och tog min kandidatexamen för snart två år sedan på Högskolan Väst. Sedan tidigare har jag en bakgrund från restaurangbranschen där jag arbetade på diverse hotell, kök och restauranger. Det som fick mig att byta bana var mitt intresse och nyfikenhet för varför mina arbetsplatser var så olika – vad låg till grund för en sund arbetsmiljö, en god kultur och klimat eller ett förtroendegivande ledarskap? Jag fick upp ögonen för HR-yrket! Jag började studera vid högskolan och under femte terminen sökte jag VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på NEVS… och som ni märker så blev jag kvar. 

Idag arbetar jag som HR Business Partner vilket är otroligt spännande och givande, det är ett brett arbete och den ena dagen är inte den andra lik. I min roll ligger även ansvaret för att förvalta vårt HR-system och digitalisering av våra HR-processer, såsom onboarding och medarbetarsamtal. Jag finner att kombinationen av HRBP tillsammans med detta området är till min fördel. Jag har möjligheten att lyssna in till organisationens behov, förstå hur vi på bästa sätt kan implementera dessa nya förändringar och följa upp vid release.  

Du berättar att du har en bakgrund från restaurangbranchen, vad är det för viktiga egenskaper du tar med dig därifrån in i din HR-roll idag?
Det som jag tagit med mig ifrån den tiden är en ödmjukhet inför människan. Jag har mött många människor i olika situationer – trevliga, tuffa, svåra, jobbiga och underbara situationer. Med tiden fick jag en känsla för hur man läser av en grupp människor och vad deras behov var i den situationen. Det kunde vara någon som fanns där för att lyssna, någon som enbart serverade maten och lät dig sitta i tystnad eller någon som gjorde allt för att din bröllopsdag skulle bli din bästa dag i livet. Det var inte alltid lätt men det har givit mig värdefulla insikter och egenskaper som jag dagligen nyttjar i min HR-roll och i mötet med medarbetare, chefer och kollegor.

En trend som vi märker är att företag får satsa mer resurser på kompetensutveckling och andra åtgärder för att behålla sin personal. Hur jobbar ni långsiktigt med de här frågorna?
Kul fråga! Mycket av min tid har faktiskt gått åt till just kompetensutvecklingsarbeten, då vi under de senaste två åren har haft ett stort fokus på att bevara och förmedla den interna kompetensen som finns i företaget. Vi har infört ett LMS-system där vi numera har vår växande kurskatalog med interna utbildningar, allt från lärarledda till eLearnings som vi skapat själva.

Ett annat stort fokus i vårt långsiktiga arbete har varit att digitalisera onboardingsprocessen. Precis som vi vet, är det den som ger medarbetarna rätt förutsättningar att komma in i nya tjänsten men också känna sig välkommen. Mottagandet har varit mycket positivt, både från chefer såväl som medarbetare och vi arbetar ständigt för att förbättra den allt efter inkommen feedback och nya idéer. 

Varför älskar du att jobba med HR?
Bredden i yrket, att ena stunden arbetar jag med rekrytering, andra en eLearning och tredje så sitter jag i en exitintervju. Jag är en människa som gillar att lösa problem och ser ofta hur vi kan göra saker annorlunda. I min HR-roll får jag möjlighet till att göra detta. Ingen situation är den andra lik, vilket kan vara utmanande men så givande och jag kan verkligen känna hur jag utvecklas hela tiden.