Tre tips i rekryteringsverktyget av Per Newberg, Technical Project Manager

Hej Per! Vad kul att du vill vara med och dela med dig av dina favorittips i Varbi. Du är ju dessutom en av medarbetarna på företaget som varit med från start så du har testat det mesta i funktionsväg. Vilka är dina tre bästa funktioner? 

– Hej! Ja men det stämmer bra. Mina tre favoritfunktioner är kravprofil, checklistor och massrekrytering. 

Varför? 

– Varbis möjligheter att kunna anpassa specifika kravprofiler för kunders rekryteringsprocesser är fantastiska. Kravprofiler passar alla, men är väldigt populära bland annat hos kommuner och regioner. I kravprofilerna följer informationen med till annonsen och man kan på ett smidigt sätt hålla grunden och processen enhetlig utifrån viktiga steg som ska gås igenom. Det är som en digital blankett, kortfattat. 

Checklistor är en funktion som används väldigt flitigt bland våra viktiga universitets- och högskolekunder. I checklistorna måste varje individuellt steg godkännas ett och ett. Man kan ha checklistor både före och efter rekrytering. Med hjälp av detta säkerställer man att man inte missar något viktigt steg. Checklistorna går även att integrera mot Primula. 

Massrekrytering är en favorit för att man på ett väldigt smidigt sätt kan jobba centralt med till exempel stora sommarrekryteringar, eller andra större rekryteringar till flera enheter. Man sätter upp en central annons dit kandidaterna söker, och sedan delar man smidigt ut kandidaterna till rätt plats i organisationen. Då slipper chefer sitta med onödig information och ser bara de kandidater som passar bäst för just dem. Detta är något som Liseberg till exempel jobbar väldigt effektivt med till sina stora säsongsrekryteringar. 

Tack Per för dina tips!