I love HR – intervju med Helen Karlsson, HR-chef i Lysekils kommun

Kan du börja med att berätta kort om din egna karriär?

– Jag tror att man som individ föds med vissa ledaregenskaper och utvecklar dessa efter hand. Genom mitt elitidrottande i tonåren tränade jag upp just dem, genom att sätta tydliga del- och slutmål, att fokusera på uppgiften, samarbeta i grupp och träna på förmågan att lita på och plocka fram mina kvalitéer i olika situationer. En av mina drivkrafter är att ständigt få lära nytt och utvecklas som människa. För mig är det av stor vikt att varje individ får växa utifrån sina förutsättningar.  

I samband med elitidrottandet började jag arbeta inom sporthandeln, där jag arbetade i cirka 13 år, med försäljning och inköpsansvar för två butiker. Därefter studerade jag ekonomi och personalvetenskap, som resulterade i uppstarten av mitt eget företag, med fokus på utbildning och föreläsningar inom HR-området. Jag har arbetat brett med HR-frågor sedan 2006, både inom privat och offentlig sektor. En del av mitt arbete har inneburit internationellt HR-område, där jag under en kort period var ansvarig chef för rekryteringsprocessen gentemot General Motors, Sverige.

Under många år arbetade jag inom HR-området i Sveriges största privata utbildningsorganisation, där var jag platssamordnare för verksamheten, projektansvarig för diverse uppdrag samt vägledande och rådgivande gentemot chef och kollegor i Trestadsområdet etc.

Efter många år inom privat verksamhet, blev jag nyfiken på vad den kommunala sektorn kunde erbjuda. Jag började arbeta i en kommun på västkusten, som HR-konsult, under en kort period. Därefter började jag i Trollhättans Stad, där jag blev ansvarig samordnare och ledare för gruppen som arbetade med kompetensförsörjning, employer branding och rekrytering. Jag ansvarade för chefs- och ledarskapsutveckling och skapade utbildningar och utbildade chefer och arbetsledare inom staden.

Efter några år i Trollhättans Stad tog jag steget upp och började som HR-chef i Lysekils kommun, som nu också är mitt nuvarande arbete. Idag har jag en bred roll med fokus på strategiska HR-frågor, där jag ansvarar för att skapa en framåtriktad och modern HR-avdelning, med allt vad det innebär. Jag är ansvarig för HR-avdelningens budget, ekonomi- och personalansvar. Jag är stolt över att få vara delaktig i utvecklingen av Lysekils kommun och dess resa till att bli en än mer attraktiv arbetsgivare.

Ni är en liten kommun men jobbar aktivt med att hela tiden utveckla era HR-processer och vara en attraktiv arbetsgivare. Vilka utmaningar ser du i framtiden?

– Några axplock av våra utmaningar:  HR-avdelningen i Lysekil arbetar med att ständigt förbättra och effektivisera HR-processer. En utmaning framöver är att digitalisera processer och arbetssätt, för att kunna lägga mer tid till utveckling och arbeta närmre våra chefer, där vi blir partners i kommunen.  Arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete är ett kontinuerligt pågående arbete som behöver stimuleras och kommer vara vårt fokusområde 2022.

Nya generationer medarbetare prioriterar balans mellan arbete och fritid och ställer nya krav på meningsfulla uppdrag, utveckling, frihet, flexibilitet samt ledarskap. HR-avdelningen kommer fortsätta stötta kommunens chefer i att säkra kompetensförsörjningen. Kommunens arbete ska genomsyras av perspektiven mångfald, jämställdhet och likabehandling.

Varför älskar du att jobba med HR?

– Att arbeta med HR är spännande och utmanande på många sätt, där det mänskliga mötet är en källa för kreativitet, där det sällan finns ett tydligt ”rätt” svar. Inom HR-området finns en variation mellan olika arbetsuppgifter och ena dagen är inte den andra lik. Externt deltar jag i olika HR-nätverk inom Fyrbodal, vilket är väldigt utvecklande och givande. Jag drivs av att inspirera, utveckla och motivera mina medarbetare och chefskollegor, där vi tillsammans jobbar mot nya mål. Det finns alltid nya mål och möjligheter till att lära sig nytt.