I love HR – intervju med Cecilia Viberg, HR-specialist i Essunga kommun

Vill du börja med att berätta lite om din egen karriär?

– Det var inte helt enkelt att välja karriär. Efter tre år på personalvetarprogrammet hade jag nog inte helt förstått vad det var jag hade gett mig in på. Men en sak är säker, från den dagen jag började jobba inom HR har jag aldrig ångrat mig.

Jag har testat på att vara HR-stöd i flera olika organisationer. Både inom landsting-, statlig-, privat- och kommunal sektor. Egentligen tycker jag inte att organisationerna är så olika varandra, det är ofta liknande HR-frågor oavsett var man befinner sig. Det är då jag insett att vi människor, de mänskliga resurserna i organisationen är snarlika varandra och dess möjligheter samt problem ofta ser liknande ut.

Den kunskap och framförallt de människor jag har mött har skapat min grund att stå på. I början av HR-karriären var jag osäker, mycket regelverk och många svåra frågor. Nu har jag samlat på mig kunskap i både svåra ärenden och enklare uppgifter, detta gör mig trygg i min roll och karriär.

Essunga är en av Sveriges minsta kommuner, vad finns det för fördelar/utmaningar med det?

– Att arbeta i en av Sveriges minsta kommuner är så roligt! Fem år senare slås jag fortfarande av hur snabbfotad organisationen är och kan möta de utmaningar som uppstår. Inga sega strukturer eller stuprör här inte. Prestigelösheten hos människorna i organisationen tror jag också är ett vinnande koncept. Var jag än vänder mig finns det ett stöd och en vilja att hjälpa till. Utmaningar finns det såklart gott om och som bekant kan ens styrkor också tendera att bli ens utmaningar, vilket man såklart behöver vara medveten om. En utmaning inom framförallt HR-området är att vi är en liten kommun som kanske inte alltid hörs eller syns mest, det kan såklart bli en utmaning ur rekryteringssammanhang när man ska hitt rätt kompetens och synas.

Hur jobbar ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?

– Jag tror att grunden för att vara en attraktiv arbetsgivare till största del handlar om schysst arbetsmiljö och välmående verksamheter där medarbetarna trivs. För att nå dit är nyckeln ett gott ledarskap. Ingen revolutionerad vetenskap. Men i en liten kommun är det viktigt att skapa ett gott rykte som sprider sig över kommungränserna och med nöjda medarbetare som blir ambassadörer för verksamheten kan vi också vara en attraktiv arbetsgivare som sprider ringar på vattnet. Inom HR jobbar vi framförallt med stöd inom arbetsmiljöområdet, samt att vara ett nära stöd till cheferna i alla typer av medarbetarfrågor och på så viss bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Slutligen, vad är det bästa med ditt jobb?

– Så här åtta år senare så förvånas jag över hur rätt det kunde bli, jag älskar mitt jobb och det är en härlig känsla. Det finns en komplexitet i att arbeta som HR som jag drivs av, det gör att min dag aldrig är den andra lik. Jag blir aldrig uttråkad i mitt jobb. Ena dagen står jag inför arbetsuppgifter som är enkla att lösa men nästa dag kan det lika gärna vara något som känns riktigt svårt. Allt skapar en helhet för mig och ibland hittar man lösningar tillsammans med andra som blir riktigt bra. Att se positiva resultat både för individer och organisationen ger mig energi i mitt arbete.