Karlstad kommune ska fremadrettet håndtere sine rekrutteringer via Varbis rekrutteringssystem. Velkommen til!

Karlstad kommune ska fremadrettet håndtere sine rekrutteringer via Varbis rekrutteringssystem. Velkommen til!