Stockholm school of Economics fortæller om at blive ledende i Europa indenfor Faculty Recruitment

Linda Tarmet, HR Business Partner, Stockholm School of Economics

Stockholm School of Economics er en af Europas ledende handelshøjskoler. I de historiske lokaler på Sveavägen arbejder Linda Tarmet, HR Business Partner og hendes kollegaer med at opretholde det gode rygte samt med at blive endnu mere internationale end de allerede er i dag.

”Det næste skridt er at vores største kandidatprogram, Business and Economics fra 2020 udelukkende kommer til at være på engelsk. Så er alle vores linjer på engelsk. Vi tror på at det kommer til at bidrage til at vi bliver en endnu mere attraktiv og international skole for både studerende og ansatte” fortæller Linda.

En anden vigtig bestanddel af den internationale vækst er balancen mellem svenske og udenlandske studerende. Målsætningen er at have en 50/50 fordeling, hvilket allerede er tilfældet på deres master programmer. Koncernsproget er allerede engelsk og skolen udfører i dag et grundigt arbejde for at tiltrække de bedst kvalificerede inden for hvert fagområde. Dette gør de blandt andet via strategien Tenure track. Dette indebærer at kandidaterne først bliver ansat på en 3 års kontrakt, hvorefter de bliver bedømt ud fra en række kriterier. Opfylder kandidaten kriterierne så får de yderligere en kontrakt på 3 år. I arbejdsopgaverne indgår blandt andet forskning, undervisning og arbejde med at forstærke varemærket Stockholm School of Economics.  Efter den anden 3 års periode, bliver kandidaterne igen bedømt og tilbydes herefter en fastansættelse.

”Vi anvender os af Tenure track af flere anledninger. En af dem er at majoriteten af vores konkurrenter gør brug af samme system og det gør os derfor mere konkurrencedygtige på det internationale marked. Tenure track er også en vigtig del i vores arbejde for at fostre nogle af de bedste forskere inde for vores område, for at kunne styrke Sveriges konkurrencekræft inden for videnskabsbasered undervisning og forskning. Det er i særdeleshed vigtigt at sikre en høj kvalitet på vores forskning” fortæller Linda.

”Vi rekrutterer på alle niveauer, men Tenure track er en vigtig del af vores langsigtede strategi arbejde for at sikre kompetence”. ” Og vi er nødsaget til at kunne arbejde hurtigt – ellers så kan kandidaterne få et bedre tilbud et andet sted”.

Tiltrækning af kvindelige forskere

”Ligesom mange andre universitet og læreanstalter så arbejder vi aktivt med at forsøge at øge antallet kvindelige professorer. Ligestilling og mangfoldighed er utroligt vigtigt for handelshøjskolen og vi arbejder hårdt for at skabe mangfoldighed på vores institutter og afdelinger. Inden for flere af vores fagområder er kvinder underrepræsenteret og mange af vores konkurrenter forsøger også at tiltrække disse personer. På grund af at vi ikke er ligeså store og har de samme økonomiske ressourcer som en del af vores konkurrenter så kan det være en udfordring at lokke dem hertil. Langsigtet så er der behov for at arbejde med forskellige strategier for at styrke mangfoldigheden på skolen og øge antallet kvindelige forskere. Selvfølgelig arbejder vi med at tiltrække kvinder til alle niveauer og en mere langsigtet strategi er at få flere kvinder ind på Tenure track og give dem muligheden for at vokse med opgaven”.

At tiltrække kvinder oplever Linda som af deres største udfordringer. At sikre at rekrutteringerne forløber på samme måde på de forskellige institutter er også en udfordring. Nogle har arbejdet mange år med international rekruttering og har opbygget et godt netværk og andre institutter er lidt nyere på området.

Konkurrencedygtige på det internationale marked

Når spørgsmålet om der findes noget som de på Stockholm School of Economics er ekstra stolte over i forhold til rekruttering, så svarer Linda at de ligesom mange andre institutioner er rigtigt dygtige til at rekruttere personale til fakulteterne. ”Vi er gode til at være ude på det internationale marked og finde de bedste talenter uanset hvor i verden de kommer fra. Med tanke på hvor små vi er, så er vi alligevel gode til at lokke dem til Sverige, så både skolen og Sverige bliver mere konkurrencedygtig.

Stockholm School of Econmics er en privatejet skole, hvilket betyder at vi ikke er lige så begrænset af at følge de mange regler og love som statslige universitet skal forholde sig til.

”Men alle vores stillinger skal selvfølgelig annonceres åbent, så vi kan finde den bedste kandidat til jobbet”

Digitaliseret rekrutteringsproces

Siden 2018 har de anvendt Varbi til at håndtere indkommende ansøgere, i modsætning til den manuelle proces de havde tidligere.

”Det fungerer rigtigt godt og det er skønt at have alting samlet et sted. Vi gik fra en meget manuel proces med mange mails og analog håndtering. Vi brugte rigtig meget tid på at holde styr på diverse bilag, fx bedømmelser fra bedømmelsesudvalg. Nu når alt håndteres i systemet så kan vi bruge tiden på andre mere værdiskabende aktiviteter for organisationen.  Det er rigtig skønt at have digitaliseret rekrutteringsprocessen.”

De lægger også vægt på hvor vigtigt det er at have et godt værktøj efter indførslen af GDPR.

Organisationen tog rigtig godt imod det. Vi begyndte med implementeringen hos Professional services og det gik hurtigt. Herefter tog vi det successivt for institutterne. Nogle af dem havde allerede etablerede rutiner for hvordan de håndterede rekrutteringsprocessen, men vi oplevede at der hurtigt gik et rygte imellem institutterne om hvor godt Varbi fungere og at flere og flere begyndte at anvender det.”

Om at beholde det svenske fundament

Selv om en international vækst er skolens største fokusområde, så vil man alligevel ikke miste sit svenske fundament.

”For at være attraktive for udenlandske studenter, så er der behov for et svensk aspekt også, man vil gerne lære sig om den svenske kultur og sprog – det er en væsentlig del af det at studere udenlands. Vi tror på at det er et meget vigtigt element for at kunne tiltrække internationale studerende til skolen. Det er en spændende del af det at studere udenlands. Jeg tror det er en fremgangsfaktor. Det skal blive spændende at følge den fortsatte rejse med at tiltrække, rekruttere og beholde de allerbedste kandidater inden for deres fagområde” afslutter Linda.