De EU publiceerde in december 2016 de richtlijn ‘2016/2102 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties’. Deze richtlijn stelt dat alle EU-landen wetten moeten hebben die gericht zijn op het waarborgen van toegankelijkheid voor mensen met verschillende functionele capaciteiten op zowel websites als apps. 

In Zweden betekent dit dat ‘Wet 2018:1937 over de toegankelijkheid van digitale openbare diensten’ op 01-01-2019 in werking trad. 

Deze wet heeft echter niet alleen betrekking op overheidsinstanties, provincies en gemeenten, maar ook op particuliere organisaties die activiteiten uitvoeren die tot op zekere hoogte door de overheid worden gefinancierd, of die werkzaamheden uitvoeren die gericht zijn op het voldoen aan de behoeften van het volk. 

Voor nieuwe websites geldt de wet vanaf 23-09-2019, terwijl websites die vóór 23-09-2018 zijn gestart, zoals Varbi, vanaf 23-09-2020 aan alle eisen moeten voldoen. De eisen waaraan moet worden voldaan, zijn grotendeels gebaseerd op de toegankelijkheidsstandaarden van WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), die zijn ontwikkeld binnen het zogenaamde W3C-project (World Wide Web Consortium). Het W3C is belast met het formuleren van richtlijnen voor het ontwerpen van websites, onder meer door middel van standaarden voor het schrijven van HTML en CSS. In samenwerking met WAI (Web Accessibility Initiative) zijn daarom ook de bovengenoemde WCAG-richtlijnen ontwikkeld. 

De WCAG-richtlijnen bevatten een aantal criteria op drie verschillende niveaus, respectievelijk A, AA en AAA. De drie niveaus omvatten verschillende gradaties van toegankelijkheid, waarbij niveau AAA de grootste toegankelijkheid bereikt. Om te voldoen aan de Wet toegankelijkheid digitale openbare diensten (2018:1937) dient de betrokken organisatie te voldoen aan de eisen op A- of AA-niveau. 

Naast deze richtlijnen zijn er nog een aantal eisen waaraan moet worden voldaan om aan de wet te voldoen. 

Deze eisen zijn opgenomen in ‘EN301549’, de norm die is opgesteld in opdracht van de Europese Commissie en waarin de WCAG-richtlijnen een groot deel uitmaken. Voor Varbi zijn vooral de WCAG-richtlijnen relevant, aangezien de overige richtlijnen vooral betrekking hebben op websites en apps waar je met speciale commando’s en gebaren navigeert. 

De inspanning van Grade Varbi 

Sinds mei 2017 werkt Grade Varbi actief om het systeem voor zoveel mogelijk gebruikers toegankelijk te maken. We hebben een persoon in dienst genomen die er met name voor zorgt dat het systeem goed toegankelijk blijft voor mensen die gebruik maken van speciale hulpmiddelen, zoals schermlezers en brailleleesregels. Als er een nieuwe update/functionaliteit in het systeem wordt gelanceerd, wordt deze beoordeeld op toegankelijkheid en eventuele tekortkomingen worden verholpen. 

Als uitgangspunt gebruiken we altijd de richtlijnen die zijn geformuleerd binnen het W3C-project en recentelijk hebben we extra aandacht besteed aan de richtlijnen uit de Wet toegankelijkheid digitale openbare diensten (2018:1937). 

In de zomer van 2019 is een inventarisatie gemaakt van de criteria waaraan moet worden voldaan om A- en AA-niveaus binnen WCAG te behalen. 

Bij de gevallen waarin een onderdeel van het systeem niet voldeed aan een of meer criteria, werden deze specifiek in kaart gebracht en werden er wijzigingen aangebracht om aan de huidige criteria te voldoen. Dit werd later samengevoegd in een interne spreadsheet met een vereenvoudigde uitleg van de criteria, evenals welke punten relevant zijn voor de verschillende onderdelen van het systeem. 

Momenteel, augustus 2019, voldoet de web-interface van Varbi aan de Europese toegankelijkheidsnorm ‘EN301549’, die onder meer de WCAG-richtlijnen op niveau AA omvat. 

Dit houdt in dat een kandidaat die bijvoorbeeld een schermlezer gebruikt, zijn account/profiel kan aanmaken en beheren en zijn sollicitaties kan insturen, bekijken, verwijderen of wijzigen. De berichtenfunctie kan ook volledig gebruikt worden. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt doordat alle knoppen en links zijn voorzien van tekstuele labels. Afbeeldingen, zoals logo’s en andere symbolen, zijn voorzien van afbeeldingsbeschrijvingen. Bovendien is de structuur van het systeem aangepast om te voldoen aan de genoemde criteria en om een ​​zo goed mogelijke logica te creëren voor alle gebruikers. Hoewel ons interne systeem niet onder de wet valt, zijn we ook hierin begonnen met toegankelijkheidsaanpassingen, omdat toegankelijkheid zo belangrijk voor ons is en we ervoor willen zorgen dat iedereen onze producten kan gebruiken ongeacht functionele mogelijkheden. 

We gaan er ook voor zorgen dat onze web-interface voldoet aan het hoogste niveau van WCAG, AAA, wat zorgt voor maximale toegankelijkheid. 

We streven altijd naar een zo goed mogelijke gebruikerservaring en ontvangen daarom graag feedback van onze klanten over de toegankelijkheid van het systeem. 

Niklas Gårdelid, toegankelijkheidsexpert bij Grade Varbi