Kommuninvest, et svensk kommunaleid kredittmarkedsselskap som tilbyr svenske kommuner og svenske landsting (regioner) finansieringsløsninger i form av lån og finansiell rådgivning, velger nå å ta inn Varbi rekrutteringsverktøy. Velkommen til oss!

Kommuninvest, et svensk kommunaleid kredittmarkedsselskap som tilbyr svenske kommuner og svenske landsting (regioner) finansieringsløsninger i form av lån og finansiell rådgivning, velger nå å ta inn Varbi rekrutteringsverktøy. Velkommen til oss!