AB Bostaden Umeå har valgt å begynne å bruke en karriereside fra Varbi i sitt rekrutteringsarbeid. Vi takker for tilliten!

AB Bostaden Umeå har valgt å begynne å bruke en karriereside fra Varbi i sitt rekrutteringsarbeid. Vi takker for tilliten!