Eurocon begynner å bruke Varbi Video (video-CV) i sitt rekrutteringsarbeid.

Eurocon begynner å bruke Varbi Video (video-CV) i sitt rekrutteringsarbeid.