Bild på medarbetare på Varbi som står och tittar på en datorskärm

Varbi grundades 2007 av Magnus Mollstedt och John-Erik Hassel med målet att skapa en effektiv plattform för relationsbyggande dialogrekrytering. Sedan dess har företaget vuxit och utvecklats och används idag av 70 000 rekryterare och rekryterande chefer på 550 olika företag och organisationer. Bland kunderna hittas utöver 100 kommuner även privata företag, rekryteringsföretag, internationella koncerner, regioner, myndigheter och universitet. Exempel på kunder är Sveriges största arbetsgivare, Sveriges största kommun, Sveriges största statliga bolag, Sveriges största nöjespark och Sveriges ledande universitet. Sedan 2021 är Varbi en del av koncernen Grade tillsammans med Workbuster, Grade, Refensa och Realcruit för att kunna erbjuda lösningar för hela medarbetarresan från en och samma leverantör.

Varbi är även ISO-certifierade inom ISO 9001, 14001 och 27001, och uppfyller den europeiska tillgänglighetsstandarden ”EN301549”, vilken bland annat innefattar WCAG-riktlinjerna på nivå AA. När du använder Varbi rekryteringsverktyg ska du känna dig trygg både gällande säkerhet, användarvänlighet och att du, dina kollegor och dina kandidater alltid kan kontakta vår support för både små och stora frågor. Vi finns till för att förenkla er rekryteringsvardag.