PostNord väljer Varbi rekryteringssystem

PostNord har nu gått över till att rekrytera med hjälp av Varbi Recruit, ett av Nordens ledande rekryteringsverktyg.

”Anledningen till varför vi valde Varbi är framförallt för att de är väldigt flexibla och lösningsorienterade. PostNord är en stor organisation med verksamhet i olika länder vilket gör att vi behöver ett system som är flexibelt och kan anpassas utefter varje lands rekryteringsbehov. Dessutom är systemet intuitivt och lätt att använda både för rekryterande chefer, HR-personal och sökande kandidater” berättar Linda Wiman, HR-specialist på PostNord.

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.

”Vi är stolta över att få leverera rekryteringssystem till PostNord och deras verksamhet i Danmark, Sverige, Norge och Finland.  Det känns som ett naturligt steg i vårt arbete med stora nordiska koncerner men också i vår fortsatta europeiska expansion. PostNord har redan visat oss en stor portion proaktivitet när det gäller ständiga förbättringar av systemstöd för sina rekryteringsprocesser, vilket vi som leverantör sätter högt värde på” säger Daniel Staxäng, Project Manager på Varbi.

Varbi AB utvecklar sedan mer än elva år tillbaka det webbaserade rekryteringssystemet Varbi Recruit som idag används av 38 000 rekryterare och rekryterande chefer på 450 olika företag och organisationer. Bland kunderna hittas privata företag, rekryteringsföretag, kommuner, internationella koncerner, Sveriges största arbetsgivare, Sveriges största kommun, Sveriges största nöjespark och flera av Nordens ledande universitet.