Uppsala universitet väljer återigen Varbi

Varbi är idag marknadsledande leverantör av rekryteringsverktyg till Sveriges universitet och högskolor.

– För oss på Varbi är målgruppen universitet och högskolor högt prioriterad och vi har lagt stora resurser och jobbat mycket aktivt med utveckling av funktioner som underlättar lärosätenas ofta ganska krävande akademiska rekryteringsprocesser. Det rör sig om allt från checklistor för ärendehantering för olika roller, digitala sakkunnigutlåtanden, kandidatgenerering i nischade annonseringskanaler, hantering av företrädesrätt till återanställning, digitala omplaceringsutredningar, integrationer med externa system och digitala anslag av tillsättningsbeslut, fortsätter Jonas Rosenström.  

Det nya avtalet sträcker sig i upp till sex år med start under andra kvartalet 2019.

– Uppsala universitet är glada över att kunna fortsätta samarbetet med Varbi. Varbi Recruit är ett användarvänligt och flexibelt rekryteringssystem som väl passar universitetets behov och verksamhet. Varbi är lyhörda för våra önskemål, utvecklar systemet kontinuerligt och håller en hög servicenivå, säger Michael Engström, biträdande förvaltningsledare inom HR på Uppsala universitet.

Varbi genomför under de kommande åren en stor satsning mot Faculty Recruitment och kommer fortsätta utveckla de funktioner universitet och högskolor behöver.

– Redan när vi grundade Varbi 2007 hade vi fokus på att utveckla viktiga funktioner för myndigheter och lärosäten. Under årens gång har detta förfinats och tack vare ett bra och nära samarbete med våra ledande universitet och högskolor är vi nu det marknadsledande rekryteringsverktyget för fakultet i norra Europa, berättar Magnus Mollstedt, VD på Varbi.

Kontakt:
Jonas Rosenström
Chef offentlig sektor
Varbi AB
+46 73-317 54 05
jonas.rosenstrom@varbi.com
www.varbi.com/se/