Efter genomförd upphandling står det klart att Varbi fortsätter att leverera rekryteringsverktyg till KTH. Tack för fortsatt förtroende!

Efter genomförd upphandling står det klart att Varbi fortsätter att leverera rekryteringsverktyg till KTH. Tack för fortsatt förtroende!