Karlstads kommun byter till Varbi rekryteringssystem

Efter avslutad offentlig upphandling står det klart att Karlstads kommun väljer Varbi AB som ny leverantör av digitalt rekryteringsverktyg. Kommunen har runt 7 000 anställda och kommer från och med implementeringens slut hantera alla sina jobbansökningar via kommunens nya rekryteringssystem, vars två grundare dessutom kommer från Karlstad. 

“Många som startar ett företag har nog likt mig en önskan att någon gång få sin hemkommun som kund. Då både jag och min medgrundare John-Erik Hassel växte upp och lärde känna varandra i Karlstad känns det riktigt bra att nu få möjlighet jobba ihop med Karlstads kommun. Jag och mina kollegor på Varbi ser nu fram emot att vara en del av Karlstads tillväxtresa till att bli en stad med 100 000 invånare. Tillväxt innebär ett ständigt pågående arbete med personalförsörjning. Vi är stolta att kunna ge Karlstads kommun ett användarvänligt och inkluderande rekryteringssystem där kommunens rekryterande chefer enkelt kan delta i processen, och kandidaterna snabbt och säkert kan söka jobb” säger Magnus Mollstedt. 

“Varbi uppfyller våra krav på ett modernt och användarvänligt rekryteringsverktyg och vi ser fram mot ett gott samarbete” säger Gunilla Nilsson, HR-direktör i Karlstads kommun.

“Karlstad är en mycket innovativ och aktiv stad som skapar bra boende- och uppväxtmiljöer för vuxna och barn. Det leder till att företag växer och nya etablerar sig, och då skapas arbetstillfällen. Det känns därför mycket roligt och inspirerande att Karlstads kommun har valt ett innovativt och nytänkande rekryteringsverktyg med sina rötter i från stan för att hantera sin egen rekrytering” berättar John-Erik Hassel, styrelseordförande, Varbi AB. 


Varbi AB utvecklar sedan 2007 det webbaserade rekryteringssystemet Varbi Recruit som idag används av 55 000 rekryterare och rekryterande chefer på 500 olika företag och organisationer. Bland kunderna hittas utöver 70 kommuner även privata företag, rekryteringsföretag, internationella koncerner, regioner, myndigheter och universitet. Exempel på kunder är Sveriges största arbetsgivare, Sveriges största kommun, Sveriges största statliga bolag, Sveriges största nöjespark och Sveriges ledande universitet.