Eurocon börjar använda Varbi Video (video-CV) vid sina rekryteringar.

Eurocon börjar använda Varbi Video (video-CV) vid sina rekryteringar.