Tre viktiga punkter för regioner – sammanfattning från vårt regionwebinar

Tidigare i veckan hade vi ett öppet webinar för regioner. Just regioner är en målgrupp som har varit med oss på Varbi länge, och därför har vi haft möjlighet att anpassa rekryteringsverktyget mycket för stora arbetsgivare i offentlig sektor. Nedan listar vi de tre viktigaste punkterna som sammanfattning från webinaret! 

Behörighetsstyrning

Regioner är stora organisationer, ofta med flera stora enheter inom organisationen. Då är det viktigt att HR kan dela ut behörigheter till endast det som rekryterande chef ska se samt kunna göra. Detta minskar risken för att fel kan uppstå, men är också viktigt ur ett organisatoriskt perspektiv. Med hjälp av tydlig behörighetsstyrning ser rekryterande chef endast det som är relevant för hen.

Användarvänligt även för sällananvändaren

Ibland kan det vara så att man som chef inte rekryterar särskilt ofta, och således inte behöver använda rekryteringsverktyget dagligen. Det ska ändå vara lätt och smidigt att förstå nästa steg, och det ska vara enkelt för sällananvändare att använda systemet. Detta minskar support för HR. Vi på Varbi tar även support för samtliga användare – HR, rekryterande chef och kandidat. Med hjälp av detta får du på HR mer tid över till att vara ett konsultativt stöd snarare än ett administrativt stöd. 

Allt på en plats
Genom att hantera samtliga steg i processen i samma verktyg sparas mycket tid och administration, samtidigt som det GDPR-säkrar hanteringen. Kommunicera smidigt i systemet gällande projekt och kandidater, och följ allt som gjorts via ärendeloggen. Du ska inte behöva hantera en process i flera olika system – rekryteringen ska gå smidigt och vara lättöverskådlig. 

Vill du veta mer om vårt rekryteringsverktyg? Läs mer nedan eller kontakta oss för en visning!