I love HR – intervju – Elin Sundén

Bild på Elin. Bredvid står det "I love HR - intervju"

Kan du börja med att berätta lite mer om din egna karriär?

Karriär är att ta i, men jag har jobbat i drygt tjugo år inom HR-området. Som nyexaminerad personalvetare i slutet på 90-talet började jag som lönehandläggare på Försäkringskassans personalavdelning. Allt eftersom fick jag möjlighet att arbeta med kompetensfrågor och rekrytering samtidigt som jag fortsatte jobba med lön. En av de första rekryterings uppdragen jag fick vara med och genomföra, var uppstarten av Försäkringskassans kundtjänst för arbetsgivare. Ett 60-tal nya medarbetare skulle anställas under ett par månader. Det här var på den tiden när ansökningshandlingar skickades in i kuvert och utan rekryteringssystem till stöd. Så jag minns travarna av ansökningshandlingar att läsa.

Innan jag slutade på Försäkringskassan hade jag ett uppdrag vars syfte var att utbilda och öka förståelsen hos arbetsgivare (offentliga och privata) för frågor kring rehabilitering, arbetsmiljö och ohälsa. Där var jag med och startade igång nätverk för arbetsgivare, med den frågorna på agendan. Det var ett oerhört lärorikt uppdrag som jag har haft mycket nytta av i mitt fortsatta yrkesliv.

Därefter arbetade jag i över tio år med HR-frågor i Lidköpings kommun. År där jag fick möjlighet att arbeta med i stort sett alla frågor inom HR-området, såväl operativa som rent strategiskt förändrings- och ledningsarbete. För några år sedan kände jag en nyfikenhet på hur det skulle vara att arbeta med HR inom det privata näringslivet. Hur stor skillnad är det?  

Så jag sökte mig till betongindustrin och familjeägda företaget Benders där jag sedan dess har  arbetat som HR-chef i ett av bolagen i koncernen. Jag kan nu konstatera att självklart finns det skillnader, men inte så stora som jag trodde innan. Vi inom HR, arbetar med människor och vi människor är i grunden ganska lika och tenderar att agera  på liknande sätt. Så jag upplever att det i mångt och mycket är samma möjligheter och utmaningar som jag arbetat med nu, i det privata näringslivet. I dagarna slutar jag på Benders för att ta mig an en ny utmaning som HR-chef i Vara kommun.

Nu slutar du snart på Benders och börjar som HR-chef i Vara kommun, vad är det mest stolt över under den period som du  var  på Benders?

Svårt att svara vad jag är mest stolt över. Benders är ett företag i ständig tillväxt – vi bygger för att växa! Företaget grundades 1960 i Edsvära av Karl-Erik Bender som började producera och tillverka takpannor. Idag är det en koncern som omsätter över 2 miljarder, med ca 1000 anställda och som finns på 25 verksamhetsorter runt om i Sverige. Mycket av tillväxten i företaget har historiskt skett genom förvärv och det finns en gedigen erfarenhet av hur det genomförs i organisation. 

Med den bakgrunden, är jag stolt över att se den fabrik som växt fram från grunden  i Uddevalla sedan 2017. Då började Benders arbetet med att producera prefabricerade betongstommar  i Volvos gamla lokaler, som de köpt några år tidigare. Det har varit en spännande och ibland tuff resa att få vara med och bygga en fabrik och organisation från grunden. På Benders finns många oerhört engagerade och drivna medarbetare och det har varit en ynnest att få arbeta nära och med så många duktiga och kompetenta kollegor. Det har varit och är ett riktigt teamwork, idag jobbar ca 120 Benders-anställda i Uddevalla och det är bara början, det är häftigt!

Som vi varit inne på, är du precis i skiftet och ska snart börja ett nytt arbete. Hur går dina tankar kring att börja på en ny arbetsplats i dessa tider av hemarbete?

Som du säkert förstår har jag funderat en del kring detta. Det kommer vara annorlunda mot tidigare gånger då jag bytt arbete, men är helt säker på att det kommer gå bra. Vi har lärt oss så mycket och hittat nya arbetssätt  under det här märkliga året. Vi anpassar oss  ständigt. Vi får heller inte glömma att det redan innan pandemin fanns många arbetsplatser som har verksamhet på många geografiska platser och därmed besitter en vana av att leda på distans. Av dessa finns mycket att lära. Men det klart att det är annorlunda och det krävs att vi tänker till lite extra. För introduktionen är viktig för individen och verksamheten.

De allra flesta har idag väl beskrivna processer och checklistor för hur nya kollegor och chefer introduceras i verksamheten och som enkelt kan användas och överföras i det digitala rummet. Utmaningen som jag ser är självklart det sociala och det mänskliga mötet. Där behöver vi tänka annorlunda.

Därför blev jag glad när jag för ett par veckor sedan, innan min anställningsstart blev inbjuden till Ledningsgruppens utvecklingsdag. En dag som säkerligen utan pågående pandemi hade skett i ett mötesrum. Nu fick vi istället vara med om en strukturerad utomhusdag i snö och minus 5 grader, iklädda termobyxor gående samtala utifrån ett antal frågor.  Det blev en toppendag för mig som ny att lära känna verksamheten och mina nya kollegor i ledningsgruppen. Övertygad om att den dagen kommer medföra att det det kommer vara betydligt lättare att ansluta till det digitala mötet efter att ha träffats på riktigt.

För mig som chef/ ledare är relationen med medarbetaren oerhört viktig för att vi tillsammans ska kunna arbeta och göra varandra bra. Därför får jag hitta nya sätt att göra det på den här gången och jag tror inte att det behöver bli sämre. Min plan är att jag kommer åka hem till respektive medarbetare och ta en “lära känna promenad”, kanske med en termos kaffe och bulle med i ryggsäcken. Samtalet kommer handla om viktiga frågor nu och framöver, drivkrafter, förväntningar på mig som ledare men också hur det fungerar att arbeta hemifrån. Den typen av möten kommer jag försöka arbeta med. För alla som välkomnar nya kollegor till arbetsplatser i dessa tider, ser jag också att det kanske är än viktigare att tänka igenom hur och på vilket sätt den viktiga feedbacken sker. Är medarbetaren på rätt väg? Hur förmedlar vi och känner kulturen som är på arbetsplatsen?

Vad är det du älskar med HR-arbetet?

Människor och variationen! Att få möjligheten att arbeta med så många olika frågor och kunna göra det i så många olika verksamheter i såväl strategiska ledningsfrågor till rent operativa sammanhang. Att kunna stötta och vägleda ledare, så att verksamheten når sina mål. Sen tycker jag att vi människor är så oerhört spännande. Ibland så enkla och ibland så oerhört komplexa. Så för mig är det mötet med människor och vad vi tillsammans kan åstadkomma som är det bästa med mitt arbete.

Om jag är i början av min karriär inom HR, vad har du för råd till mig då?

Mitt råd är att våga prova olika uppdrag och samla på dig erfarenheter i yrkesryggsäcken. Det kanske inte är arbeten eller uppdrag som du tänkt dig innan, men man lär sig alltid någonting i alla situationer. Min erfarenhet av HR-arbete är att du ofta stöter jag på en fråga som du inte hanterat tidigare och som du inte kommer hantera igen. Därför är det guld att ha ett nätverk där du kan bolla frågor och kanske även hitta någon som kan agera mentor åt dig. Jag pratar ofta med en av mina kollegor som jag lärde känna på Försäkringskassan för över 20 år sedan och frågar om råd. Så mitt råd är att våga fråga – ingen kan allting – men tillsammans kan vi mycket.