Region Stockholm väljer Varbi rekryteringssystem

Efter avslutad offentlig upphandling står det klart att Region Stockholm väljer Varbi AB som ny leverantör av digitalt rekryteringsverktyg. Med sina nästan 46 000 anställda är Region Stockholm en av Sveriges största arbetsgivare. Införandet av Varbi innebär att Region Stockholm använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för att främja mångfald, en effektiv kompetensförsörjning och ett icke-diskriminerande synsätt. 

“Det är verkligen superkul att Sveriges absolut största offentliga organisationer väljer Varbi, och nu även Region Stockholm vilket vi är jättestolta över! Jag är verkligen glad över att våra stora offentliga organisationer har uppmärksammat Varbis effektiva hantering av komplexa organisationer likt Region Stockholm med mer än 25 nämnder och bolag, många med höga krav på egen profilering med logotyper, bilder och filmer, något som vi byggt stöd för i Varbi. Det är en spännande utmaning att bygga ett system som är så intuitivt och användarvänligt att sällanrekryterande chefer helt utan utbildning och instruktion kan hantera kvalitativa rekryteringar” säger Jonas Rosenström, chef för offentlig sektor på Varbi. 

De har nyligen inlett med att gå igång med delen som berör regionens sommarjobb för ungdomar. 

“Jag har tidigare jobbat med stora leveranser av vårt rekryteringsverktyg, detta blir ju dock speciellt då regionen är enormt stor. Man kan ha förutfattade meningar om att en så stor organisation blir komplex och svår att implementera system hos. Hittills visar Region Stockholm prov på precis motsatsen, oerhört agila och snabba i sina beslut. Vi är redan igång med en del av systemet som berör regionens sommarjobb” berättar Daniel Staxäng, senior projektledare på Varbi.

Ett stort tack till Region Stockholm för förtroendet att få leverera rekryteringssystem till er!