I love HR – intervju med Sara Öhgren på Polarbröd

Vill du börja med att berätta lite kring din karriär? 

Jag tog magisterexamen från Personalvetarprogrammet, Umeå universitet 2008. Har sedan dess arbetat med olika HR-relaterade frågor inom både privat, statlig och offentlig sektor, en kortare period i Stockholm, men framför allt i den norra landsändan. På Polarbröd har jag jobbat sedan 2014.

Ingen har väl missat att ni drabbades av en brand som totalförstörde hela er huvudfabrik i Älvsbyn, hur var den första perioden efter det som inträffade för er på HR?

Det var en intensiv, tuff men också oerhört lärorik period. Det var verkligen arbete med HR:s kärna och visar på bredden i arbetet. Dels att arbeta med våra viktiga medarbetare i den akuta kris som uppstod, dels att hantera de oundvikliga arbetsrättsliga processerna, men också att blicka framåt, för att säkerställa kompetens i framtiden. För vi ska tillbaka!

Något som är lätt att slås av är den otroliga sammanhållningen som ni har samt viljan att se positivt på framtiden, hur har ni jobbat för att skapa den kulturen?

Polarbröd är ett familjeföretag med rötter i Älvsbyn från slutet av 1800-talet. I fem generationer har vi skapat en egen Polarbrödsfamilj där vi bryr oss om varandra och hjälper varandra att utvecklas. Så kulturen i företaget har byggts upp under många år, av helhjärtade handlingskraftiga och nytänkande ledare och medarbetare. Vi jobbar mycket med att stärka och vidareutveckla dessa värderingar genom tydligt ledar- och medarbetarskap, där ägarfamiljen föregår med gott exempel. Våra värderingar har visat sig extra starka efter branden. Vi har fötterna på jorden och blicken i horisonten, även i tuffa tider. Den förödande branden innebar den största utmaningen i vår historia. Men i sann Polarbrödsanda var vi från brandnattens morgon fast beslutna att bygga upp bageriet igen och komma ännu starkare tillbaka.

Man brukar säga att motgångar gör oss starkare, hur tror du ert HR-arbete kommer utvecklas i framtiden med de nya erfarenheter som ni fått det senaste året?

Jag tror framför allt att vår digitaliseringsresa tar ett extra skutt framåt. Precis som för andra organisationer, utifrån den pågående pandemin. Nu blir det också så uppenbart att exempelvis en brand kan skada mycket, men genom nya digitala arbetssätt, effektiva system och molnlagring är vi bättre rustade för framtiden. Det blir viktigare än någonsin att arbeta effektivt och fokusera på vad som skapar värde i organisationen utifrån våra uppsatta mål. 

Vad är det du älskar med HR-arbetet?

Att få möta alla fantastiska människor på våra arbetsplatser i många olika situationer och sammanhang, men också potentiellt framtida medarbetare. Men också att få arbeta med och förbättra alla viktiga områden som HR spänner över, gör att variationen och utvecklingen i mitt arbete är enorm. Allt från de strategiska, övergripande frågorna som ger riktningen framåt, till att fördjupa sig i chefsstöd i rent operativa, enskilda ärenden. Det är därför det är så roligt!

Om jag är i början av min karriär inom HR, vad har du för råd till mig då?

Grattis till ett klokt, viktigt och givande yrkesval! Ta chansen att jobba brett med HR-frågor om du kan, gärna i olika sektorer. Då har du chansen att prova på att arbeta i praktiken med många av de frågor du stött på i din utbildning. Kanske känner du efter ett tag att några områden ligger dig särskilt varmt om hjärtat och inte nödvändigtvis de du först tänkte? Var inte rädd för att hamna långt ifrån de traditionella HR-frågorna till en början. Erfarenhet av att exempelvis själv vara chef, arbeta med näringslivskontakter eller coachning till enskilda människor, kan visa sig vara minst lika värdefulla erfarenheter längre fram.