Vad ska man tänka på när man skriver en jobbannons?

I tisdags höll vi ett webinar om bra saker man kan tänka på när man skriver en jobbannons. Här samlar vi tio tips från webinaret på hur man med enkla medel kan lyfta sin annons! 


Bra sak att tänka på först…

Syftet med en jobbannons är att attrahera rätt kandidater, inte nödvändigtvis att få in så många ansökningar som möjligt. Våra chanser att rekrytera vår drömkandidat börjar redan vid jobbannonsen – den kan i bästa fall övertyga rätt kandidater som kanske inte ens letar ett nytt jobb att skicka in sin ansökan, men i värsta fall även stöta bort intresserade sökanden. Står kandidaten och väljer mellan jobb hos flera företag med liknande erbjudanden, kan det bli känslan vi skapat hos kandidaten som blir avgörande. Där blir jobbannonsen ett perfekt första steg att skapa den känslan – vi behöver tänka som marknadsförare för att få kandidaten att välja just oss! 


1. En beskrivande tydlig jobbtitel som fungerar bra i många kanaler

Det första kandidaten möter är rubriken/titeln. Det är den som dyker upp i sökningar och listor, och som avgör hur många som klickar sig vidare för att läsa hela annonsen. Det innebär att vi behöver tänka på saker som sökord, rubriksättning och läsbarhet. På många plattformar, till exempel LinkedIn där titlar matchar kandidaternas erfarenheter, är det inte bra med en för lång titel där kanske den delen som berättar mest om vilken tjänst det överhuvudtaget rör försvinner vid första anblick på grund av för många tecken. Lägger vi titeln sist i en sådan annonsrubrik finns det risk att kandidaten missar vad det är för tjänst. 

Även i andra kanaler, som på Indeed eller Platsbanken där kandidaten kan söka på den vanligaste titeln kopplat till rollen, är det bra att matcha titel/rubrik med vilken tjänst det faktiskt rör. Det är viktigt att kandidaten får en tydlig uppfattning om vad det är för roll och att den går att hitta. Detta gäller även Google, om kandidaten googlar efter jobb. 


2. Underrubrik som lyfter det viktigaste

Lägg gärna in en kort ingress/underrubrik som lyfter det viktigaste där du säljer in rollen med så få ord som möjligt. Vi har kort tid på oss att fånga kandidatens intresse så det är bra om vi fokuserar på det vi tror kan locka kandidaten att läsa vidare.


3. Kärnan i allt – erbjudandet och kulturen

Nästa steg är att beskriva erbjudandet och kulturen. Alltså – varför ska personen söka just det här jobbet? Varför vill hen bli en del av just vårt team? Det ska vi lyfta så tidigt som möjligt och inte spara till slutet. Vi har ganska lite tid på oss att fånga kandidatens uppmärksamhet och därför bör erbjudandet och kulturen komma tidigt. Lägg gärna in bild eller film som förstärker detta, kanske en bild på glada kollegor? 


4. Vad kommer personen att jobba med?

Beskriv tydligt vad jobbet går ut på i praktiken. Gå gärna in på vad som är unikt i rollen hos just er. Här kan det vara av stort värde att intervjua både chef och kollegor kring vad som lockar just dem med sin arbetsroll för att fånga upp det som kan vara intressant för de som faktiskt jobbar inom samma område. Och skiljer sig det här jobbet från liknande jobb hos våra konkurrenter? Innefattar jobbet någon speciell teknik som är unik för området? Följer vi någon speciell metod som är extra framstående?


5. Hur är ni som arbetsgivare?

Vad vill mottagaren veta om er? Kan det skilja sig beroende på vilken yrkesroll vi rekryterar? Prova att anpassa så mycket som möjligt utifrån den aktuella rollen. Lyft er som arbetsgivare och knyt an till er kultur och ert erbjudande som redan beskrivits högre upp! 


6. Vilka krav är viktiga för personen att uppfylla?

Försök att begränsa kraven till hårda värden, till exempel utbildning, erfarenhet och liknande. Under beskrivningen med de hårda värdena som är nödvändiga att uppfylla kan man, om man vill, fortsätta att beskriva situationer som kan uppstå och hur vi vill att kandidaten ska hantera dem. Med hjälp av Malin Lindelöws KBR-modell och i förväg utvalda kompetenser kan vi sedan under intervjun och referenstagningen säkra att det blir rätt. 


7. Hur kommer personen i kontakt med oss vid frågor?

Ha en bra och tydlig kontaktväg. Vill man inte lägga ut sitt telefonnummer fungerar det bra med epostadress. Kanske även länk till ansvarig rekryterares LinkedIn-profil för frågor och kontakt? Kandidater som redan har ett bra jobb vill ofta få en personlig kontakt och ställa frågor innan de bestämmer sig för att söka. 

Det ska också vara tydligt hur kandidaten gör för att söka och vad ni vill samla in. Lyft gärna också, antingen i annonsen eller i automatiskt svarsmeddelande via rekryteringssystemet, hur urvalet går till och när kandidater kan förvänta sig svar. 


8. För långt? För kort?

En hel jobbannons ska i vanliga fall helst inte överstiga en A4-sida, och det motsvarar cirka 4000 tecken inklusive blanksteg. Har man mycket att ta upp som inte får plats i annonsen är det bra att ha en tydlig karriärsektion/karriärsida på sin hemsida där kandidaten kan ta del av fler bilder, filmer och kanske medarbetarintervjuer från kommande kollegor. 


9. Korrekturläs! 

Läs igenom annonsen noga, och be gärna en kollega hjälpa till. Det är lätt att bli hemmablind när man läser sin egna text flera gånger. Stavfel och särskrivningar kan ge ett negativt intryck. 


10. Bjud på er själva!  

Våga gärna ha lite humor och vara personliga. Det kan vara det som får annonsen att sticka ut.