I love HR – intervju med Anna Wikströmer Sundgren, HR-direktör på Svenska Mässan

Kan du börja med att berätta lite mer om din egen karriär?

– Efter att ha pluggat till civilekonom på Handelshögskolan ville jag jobba med marknadsföring och kommunikation i en internationell miljö. Det gjorde jag sedan de första 10 åren och fick tidigt ledaransvar, som jag tyckte var både kul och intressant. Jag såg då så tydligt skillnaden i vad vi kunde åstadkomma med bra team och människor med olika kompetenser och hur viktigt det var för våra affärer. 

Jag fick sedan chansen att börja jobba med HR, vilket innebar att jag fick möjligheten att kombinera alla mina erfarenheter och intressen; marknadsföring, människor, ledarskap och kommunikation samt att driva och utveckla företag. Och på den vägen är det. Jag har verkat i flera olika tjänsteproducerande verksamheter; utbildningsresor, reklam, bank och finans, och nu vår häftiga mötesplats som består av mässor, möten, hotell och restaurang. 

Vad är det du älskar med HR-arbetet? 

– Det är så utmanande, spännande och varierande. HR innehåller så många olika områden och utgör ”hjärtat” i verksamheten och har förmånen att arbeta övergripande med alla olika delar av företaget. Ingen verksamhet klarar sig utan att jobba medvetet med att utveckla sina medarbetare och deras kompetenser, vilket gör att det alltid känns som ett viktigt och för verksamheten avgörande område. 

Det innebär också att man behöver förstå och tänka i så många olika dimensioner och perspektiv. Arbetsuppgifterna blir ofta otroligt varierande beroende på vad som händer i verksamheten och vilken fas företaget befinner sig i. Strategiskt sett, är därför HR det mest avgörande området. 

Ni har byggt upp en av Europas mest attraktiva mötesplatser genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. På högsäsong är ni 1300 medarbetare utspritt på 200 olika roller, hur bygger man en långsiktig kultur där alla jobbar mot samma mål? 

– Vi jobbar med att utveckla en stark gemensam kultur och det är den som skapar drivet i verksamheten, som tar oss till målet. Vi pratar om att vi tillsammans skapar helhetsupplevelser. Om att alla behövs. Våra kärnvärden engagemang, samarbete och mod är själva grunden i kulturen. Kulturen är affärsinriktad, öppen och positiv med stort fokus på kund, service och nytänkande. 

Vårt arbete baseras på starkt och kommunikativt ledarskap och medarbetarskap, där målstyrning, ständigt lärande och återkoppling är naturliga ingredienser. Engagerade och inspirerade ledare och medarbetare som utvecklas och når sin fulla potential är en förutsättning för vår framgång. Alla ledare har ett tydligt uppdrag hos oss att leda sig själv, leda andra och leda verksamheten. Det innebär i praktiken att vara föredöme och agera i enlighet med våra värderingar, att inspirera andra att lyckas och, sist men inte minst, att driva affären.

Ledarstöd och utveckling ges i olika former till alla ledare, och vidareutvecklas i takt med att organisation och omvärld förändras. Det är viktigt för oss att våra medarbetare är engagerade, tar ansvar och har en vilja att utvecklas; det är så vi definierar medarbetarskap. Våra ledare arbetar löpande med att skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling och skapa tydliga mål längs vägen. 

Vi arbetar också målinriktat med att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar arbetsplats. Områden som vi fokuserar på är en trygg och säker arbetsmiljö, friskvård, likabehandling och livsbalans. Vi värdesätter mångfald högt och arbetar aktivt för att främja en innovativ och inkluderande miljö.

Det har varit ett otroligt tufft år på grund av covid-19, men samtidigt känns det som ni hela tiden fokuserar på möjligheter istället för hinder. Kan du berätta om vad det senaste året inneburit för er och hur du tror det kommer påverka framtiden ur ett HR-perspektiv? 

– Året som gått har varit en otroligt utmanande tid med många mycket tuffa beslut som inte minst har påverkat våra medarbetare. Året har på olika sätt präglats av omställning. Vi har ställt om vår verksamhet och anpassat vår organisation efter ständigt nya förutsättningar. Det har också inneburit att vi alla lärt oss otroligt mycket. Både om att i krisen hitta nya möjligheter till utveckling och hur mycket man faktiskt klarar när allt vänds upp och ner.  

Mot bakgrund av hur pandemin påverkat våra beteenden och den fortsatt oförutsägbara, föränderliga framtiden innebär det att frågor som anpassningsförmåga, flexibilitet och kreativitet blir allt viktigare. Likaså vår förmåga att rusta oss rent kompetensmässigt. Alla behöver lära nytt och lära om. Inte minst digitaliseringen driver på detta.

Jag tror det är viktigt att vi som arbetsgivare är tydliga med vart företaget är på väg – vilka områden som är viktiga att kompetensutvecklas inom för att öka motivationen till förändring hos medarbetaren själv. 

Vi tror också behovet av en hållbar arbetsplats med bra samarbete inom och mellan team och att vara en attraktiv arbetsgivare kommer att öka. Där är behovet av kommunikativt tillitsfullt värderingsstyrt ledarskap och starkt medarbetarskap viktiga byggstenar. Allt detta jobbar vi med inom HR. 

HR blir alltså än mer viktigt utifrån perspektivet att det är inom områdena kultur, kompetens och arbetssätt som slaget står i framtiden. Det är människorna som gör skillnad.

Om jag är i början av min karriär inom HR, vad har du för råd till mig då?  

– Fokusera på att vara nyfiken på att lära känna och förstå verksamheten och på att bygga relationer. Det är A & O. Var öppen för och våga hoppa på och testa nya saker, t ex att delta i projekt. Det är bästa sättet att lära sig. 

Det är ofta stora förväntningar på en medarbetare inom HR och rollen kan ibland vara svår att greppa. Ett råd är därför att fråga och prata med mer erfarna kollegor hur de förhåller sig i olika sammanhang och situationer.