En tillgänglighetsanpassad rekryteringsprocess – Niklas Gårdelids tio bästa tips

Att tillgänglighetsanpassa rekryteringsprocessen kan ibland kännas som en stor uppgift, om man inte redan gjort det. Vi frågade vår tillgänglighetsexpert Niklas Gårdelid om hans tio bästa tips för att göra det enklare – både för er som rekryterar och för kandidater. 

1. Välj ett IT-system för era rekryteringar som följer aktuella riktlinjer för tillgänglighet. Se även till att er hemsida följer dessa riktlinjer, så att även vägen till er jobbannons är tillgänglig.

2. Om ni använder bilder i era annonser, lägg gärna med en liten text som beskriver hur bilden ser ut, på cirka två-tre meningar. Denna text kan läggas som en del i annonstexten (i anslutning till bilden), men Varbi rekryteringssystem erbjuder även möjligheten att lägga till en alternativ-text till bilden som bara syns för användare av skärmläsare, vilket är att rekommendera.

3. Om ni bifogar en fil i er annons, se då till att den innehåller ren digital text och inte är en inskannad bild av text, vilket är ganska vanligt när det gäller PDF-filer.

4. Utforma era annonser med en god formatering, exempelvis genom att dela upp de olika styckena i rubriker. Rubrikerna bör vara kodade med de traditionella HTML-taggarna, för att underlätta navigeringen för skärmläsaranvändare.

5. Språket i annonserna bör vara så enkelt, kort och koncist som möjligt, för att underlätta för personer med exempelvis dyslexi.

6. Erbjud en tydlig vägbeskrivning till intervjulokalen och ge gärna tips på bussar eller dylikt som leder kandidaten rätt.

7. Erbjud en tillgänglig lokal vid intervjutillfället, med möjlighet att exempelvis ta sig fram med hjälp av rullstol. Det är således bra om det erbjuds hiss som ett alternativ till trappor samt om trösklarna är så låga som möjligt.

8. Om behoven finns, erbjud möjligheten att möta upp kandidaten i entrén så att hen lätt kan hitta till intervjulokalen.

9. Var inte rädd för att fråga om eventuella speciella behov och vad som kan behöva anpassas för att anställningen ska bli så bra som möjligt. Det finns idag flera sätt att få stöd för arbetsplatsanpassning och hjälpmedel, bland annat via Arbetsförmedlingen. Inled en dialog om vad som kan behöva göras och undersök möjligheterna i samarbete med kandidaten.

10. Slutligen, ett allmänt tips: Försök att se kompetensen före eventuella hinder!