I love HR – intervju med Jenny Lindqvist, HR-konsult på Region Värmland

Kan du börja med att berätta lite mer om din egna karriär?
– Självklart! Jag är utbildad personalvetare men har även studerat inom kommunikation. För mig har det varit en bra kombination då jag upplever att jag har haft väldig nytta av det. Jag upplever att HR och kommunikation går lite hand i hand, speciellt i de roller jag har haft. Jag har jobbat väldigt brett inom HR både inom offentlig och privat sektor, som medarbetare och som chef. De roller jag har testat på har format mig och gett mig en god erfarenhet att stå på idag. Innan mina studier så jobbade jag inom försäljning i över 10 år så mötet med människor är en röd tråd genom mitt arbetsliv och där jag trivs allra bäst.  

Vi tycker att ni verkar ha en otroligt härlig stämning på jobbet, där ni ser möjligheter och vågar tänka framåt, vad har varit viktigt för att skapa den kulturen?
– Vad roligt att höra! Jag upplever också att vi ha en go’ känsla i vårt team och det beror så klart till stor del på individerna i teamet. Vi kompletterar varandra, hjälps åt och stöttar varandra när det behövs. Vi har en otroligt bred kompetens i vår grupp med en blandning av nya personer i regionen men även personer som jobbat väldigt länge, en bra kombination och jag upplever att det finns en trygghet i vår grupp med respekt och tillit för varandra. Vi är nyfikna och öppna för att testa på nya saker och lyssnar på varandras idéer. Till sist, en viktig del för mig, vi skrattar en hel del tillsammans och man får vara precis den man är.

Hur tror du rekryteringsprocessen kommer utvecklas i framtiden, har du några spaningar?
Spännande ämne, och det kan man prata hur mycket som helst om. Vi inom regionen rekryterar inom flera bristyrken och det är en utmaning i sig. Jag tror att mycket fokus framåt kommer att fortsätta ligga på att stärka arbetsgivarvarumärken för arbetsgivare. Det är en hård konkurrens om arbetskraften. Mycket arbete ligger också på att försöka nå de personer som inte aktivt söker nytt arbete, hur man når dessa. Här ser jag ännu en anledning till att HR och kommunikation bör jobba tätt tillsammans.  

Jag tror på kompetensbaserad rekrytering (KBR). Det ger en professionell och objektiv bedömning och man får rätt kompetens på plats. Det ger en rättvis rekrytering och ett fokus på själva kompetensen. Det finns flera fördelar med KBR och det kan vi också prata om hur mycket som helst. Jag tror också att det traditionella sättet att söka jobb på, genom personligt brev och CV, kommer utvecklas mycket inom de närmaste åren. 

Vad är det du älskar med att jobba med HR?
Det är helt klart mötet med människor. Jag jobbar ju främst inriktat mot rekryteringar och får dagligen ha mycket kontakt med både verksamhet men även med kandidaterna som söker våra tjänster. I och med att jag jobbar över hela Region Värmland så är det en väldigt stor variation i min roll. Att även få ta del av människors berättelser, erfarenheter och utveckling i intervjuer är otroligt spännande. Tänk så mycket viktig och bra kompetens det finns!  

Att få ringa en kandidat och bjuda in till intervju eller, ännu bättre, erbjuda ett jobb är verkligen delad glädje. Lika viktigt är det där samtalet som kanske inte är lika roligt, att berätta för någon att den inte har gått vidare i processen. Det viktiga är att ta sig tid och återkoppla och göra det på ett professionellt sätt med feedback. Kanske kan de leda till att kandidaten lyckas bättre nästa gång. Återkoppling är otroligt viktigt och säger en del om företaget, avsluta snyggt och upplevelsen för kandidaten blir positiv hela vägen även om beskedet kanske inte var det man hoppades på. Den som söker jobbet blir ju en ambassadör för oss oavsett resultatet av rekryteringsprocessen och det bidrar också till att nå ut med vårt arbetsgivarvarumärke. 

Slutligen om jag är i början av min karriär inom HR, vad har du för råd till mig då?
Prova på olika områden och våga ta för dig. HR är brett och jag upplever att det har gett mig väldigt mycket att få ha testat på olika områden. Genom det har jag funnit rekryteringen. Att matcha rätt och att få vara en del i arbetet att människor finner sina drömjobb är en härlig känsla!