I love HR – intervju med Stefan Wikstrand, HR Business Partner på Nordic Wellness

Kan du börja med att berätta kort om din egna karriär? 

Som en röd tråd genom mina yrkesval i karriären har ledarskap, medarbetarskap och kundservice alltid varit nära. Jag har genom mina val av arbetsplatser och uppdrag alltid valt att verka på ställen där jag med mina kompetenser och mitt sätt får vara med att påverka och utveckla. Viktigt för mig i val av uppdrag eller arbetsplatser har varit att jag alltid valt uppdrag som känns viktiga, står för något bra och även utvecklat mig. I min roll på Nordic Wellness känner jag mig helt rätt. 

Du har verkligen utvecklats inom bolaget och ni har gjort en fantastisk resa, vilka har varit era största utmaningar?

Vi är verkligen ett tillväxtbolag och vi har arbetat upp system och processer för att anpassa oss till utvecklingen som pågår hela tiden. Bara under det senaste året har vi öppnat upp 54 nya klubbar och detta blir ju naturligt utmaningar i sig. Vår flexibilitet och förmåga att anpassa verksamheten har varit en viktig och verklig framgångsfaktor hos oss. Vi är ett bolag som vågar och som ser till lösningarna, vilket gör det stimulerande att arbeta här och jag känner mig stolt över att vi verkligen lyckats. Nu 2022 har vi även fått utmärkelsen som ett av Sveriges karriärföretag.

Ni har idag 293 klubbar över hela Sverige, vilket är fantastiskt, hur har ni arbetat för att ha en tydlig rekryteringsprocess i hela organisationen?

Vi har i takt med vår tillväxt fått anpassa verksamheten och trimmat in processen för att anpassa den efter behovet. Vi har valt att både centralisera och digitalisera många delar av rekryteringsprocessen för att verkligen bli en avdelning som servar hela verksamheten 

Varför tycker du att man ska börja jobba inom HR?

Jag tänker att om man genuint är intresserad av humankapitalet på bolaget och hela livscykeln innan, under och efter en anställning kopplat till både individen och organisationen så är det en bra grund att starta ifrån. Just i den rollen jag har på bolaget i dag så gillar jag verkligen bredden och variationen av arbetsuppgifter. Allt från att vara med och utveckla processer, digitalisering och implementeringen kring HR-tech, e-learning till förhandlingar, arbetsmiljöfrågor och rekrytering men också framförallt chefstödet till organisationen. I min roll är jag stolt över att utifrån ett HR-perspektiv kunna vara med och bidra till den ständiga utvecklingen av bolaget. Men som med alla jobb ska man känna att man har en fallenhet för det och att det kommer naturligt. Då blir arbetet så mycket roligare.