I love HR – intervju med Lisa Bogren, HR- och hållbarhetsansvarig på Uddevallahem

Hej Lisa! Du var den allra första som var med i våra I love HR-intervjuer för ett par år sedan, så nu är det väl på sin plats med en uppföljning! Du vann nyligen priset ”Årets medarbetare” som Uddevalla näringsliv håller i, bland annat med motiveringen att du alltid ser till organisationens bästa samtidigt som du har ett stort fokus på människan. Vad är dina bästa råd kring hur man gör det? 

– För mig är ett stort fokus på människan likställt med att se till organisationens bästa. Jag tror stenhårt på att medarbetare och chefer som mår bra också presterar bra över tid. Och att en arbetsgivare som prioriterar arbetsgivarfrågor där affärsmässighet balanseras med empati och individfokus främjar engagemang och utveckling. Jag är såklart stolt över utmärkelsen, bland annat just för att den uppmärksammar min filosofi som jag alltid försöker arbeta efter – och som är kärnan i mitt yrkesval. 

Du är både HR- och hållbarhetsansvarig, vad är fördelarna med att baka ihop de två områdena? 

– Det formella hållbarhetsansvaret hos oss handlar egentligen mest om att hålla ihop vårt ledningssystem och det systematiska arbetet med miljö och arbetsmiljö – vilket funkar bra då jag har ett stort fokus på arbetsmiljöfrågor i min HR-roll, i kombination med att jag har en förkärlek för samverkan, systematik och processutveckling. Jag vill ändå understryka att hela Uddevallahem på olika sätt arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och att mycket av det dagliga arbetet inom både social och ekologisk hållbarhet, som är så viktigt, utförs av mina kollegor inom förvaltning, bosociala frågor och Fastighetsutveckling. 

Du jobbar inom allmännyttan som fyller ett både viktigt och fint syfte. Speglar sig stoltheten av att bidra till något viktigt i er organisationskultur, och hur tar den sig i så fall uttryck? 

– Jag tycker att jag känner av den stoltheten på Uddevallahem hela tiden. Jag vet att jag verkligen känner att jag bidrar till att utveckla ett bättre och mer hållbart Uddevalla genom det arbete jag gör på Uddevallahem och jag tror att många känner som jag. Jag märker av ett stort engagemang hos våra medarbetare i samverkans- och utvecklingsfrågor och många av mina kollegor har arbetat på Uddevallahem större delen av sitt yrkesliv, vilket väl är ett kvitto på att de trivs och är stolta över sin arbetsgivare. Vårt kundlöfte ”En värd för alla” används i vår vardag som en kompass i beslutsfattande – i stort som smått och sätter fingret på att vi vill verka för en inkluderade och hållbar bostadsmiljö. 

Ser ni några utmaningar gällande kompetensförsörjningen i dagsläget och kommande framtid? 

– Vi har märkt av en ökad konkurrens om arbetskraften i vissa yrkeskategorier och har till och med stängt någon rekrytering i år utan att tillsätta tjänsten. Här blir det ju ännu mer viktigt att nå ut med alla mervärden som en anställning på Uddevallahem kan ge, jämfört med konkurrerande branscher. Det är inte alltid våra avtal eller interna löneläge tillåter att vi konkurrerar fullt ut med lön, men lägger vi upp hela vårt erbjudande på bordet så vill jag påstå att vi är en väldigt attraktiv arbetsgivare. Det ska bara vara känt för rätt personer också. 

Och slutligen, vad är det bästa med ditt jobb? 

– Åh, det finns så mycket som är bra! Jag får arbeta inom allmännyttan med verksamhetsnära, brett och varierat HR-arbete. Jag får verkligen arbeta med utveckling av både HR-arbetet, ledarskapet och verksamheten i stort och det finns stort utrymme för egna initiativ och autonomi. Och så har jag superfina kollegor! Engagerade, omtänksamma, kompetenta och roliga.