Verksamhetspolicy


Vi på Varbi strävar efter att utveckla meningsfulla relationer mellan medarbetare, våra kunder och våra samarbetspartners. Ju mer professionellt vi agerar och bättre kvalitet vi levererar, desto stoltare är vi. Vi tror på att fungera tillsammans för att utmana, utveckla och förbättra rutiner, arbetsformer och sättet vi driver företag på för att uppnå framgång och tillväxt. På så vis kan vi fortsätta sträva efter att hela tiden bli bättre – dels som leverantör, men även som människor.

Vår vilja att leverera ett modernt och användarvänligt rekryteringssystem är en stark drivkraft. Det riskbaserade tankesättet (som ligger som grund för ISO 9001, 14001 och 27001) syns tydligt i organisationen. Informationssäkerhetsarbetet har sin grund i GDPR och vi utgår från tre viktiga aspekter när vi hanterar information. Det gäller; konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Det handlar om att endast behöriga får tillgång till informationen, att informationen är korrekt samt tillgänglig.

Genom att granska, analysera och kontrollera miljöaspekter i företaget, samt arbeta efter miljömål och lagkrav, kan vi skydda vår miljö och minska vår miljöpåverkan. Vår utveckling av digitala system för information och kommunikation ger våra kunder en chans att hantera information på ett säkert sätt samt även miljövänligt då Varbi hanterar dokumentation vid rekrytering och antagning digitalt.

Våra verksamhetsmål innefattar bland annat att ge en support i världsklass åt kunder och kandidater, utveckla systemet tillsammans med våra kunder, minskad miljöpåverkan och att våra anställda har en god förståelse för informationssäkerhet. Vi uppfyller dessa genom strategiskt arbete i ett ledningssystem för ökad kontroll, lagefterlevnad och ett ständigt förbättringsarbete.

Organisationen är ISO-certifierad inom kvalitet, miljö, och informationssäkerhet