Varbi och GDPR

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR, General Data Protection Regulation) aletaan soveltaa 25. toukokuuta 2018 ja se tulee korvaamaan nykyisen henkilötietolain. Kaikilla EU:n ja ETA-kansalaisilla on sitten yhteinen tiedotustoimi, jolla pyritään vahvistamaan yksilön hallintaa heidän digitaalisesta identiteetistään.

Varbi suhtautuu myönteisesti uuteen tietosuoja-asetukseen, ja me ollaan kuluneena vuonna tehty lukuisia mukautuksia tietosuoja-asetusta varten.

Mukautukset koskevat lähinnä hyödyntämään yksilön oikeuksia.

Kaikilla Varbin kautta lähetetyillä henkilötiedoilla on oikeusperusta yksilön ja yrityksen suostumussopimuksesta. Varbi on myös pyrkinyt varmistamaan hyvin toimivan tuen henkilökohtaisten tietojen automaattiseen poistamiseen ja mahdollisuuteen poistaa yksilön henkilötiedot (ennakkohyväksynnän peruuttaminen). Tavoitteena on, että asiakkaamme sekä työnhakijat ovat varmoja siitä, että Varbi noudattaa uutta lainsäädäntöä ja että tämä tehdään nykyaikaisella ja käyttäjäystävällisellä työkalulla.


Lue lisää tietosuoja-asetuksesta tästä.

General Data Protection Regulation