illustration

Effektivisera processen

Hantera företrädesrätt direkt i rekryteringsverktyget

Med hjälp av Varbi Företrädesrätt kan ni smidigt, digitalt och GDPR-anpassat sköta processen direkt i systemet för att kvalitetssäkra att ni lever upp till företrädesrätten (LAS). Rekryterande chef är ansvarig för att alltid börja med att kontrollera om det finns någon tidigare anställd med företrädesrätt till återanställning som har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten som ska tillsättas, eller om någon som arbetar deltid har anmält att hen vill ha utökad sysselsättningsgrad.

  • Urvalsfrågor
  • Digital ansökan
  • Automatisk sortering av kandidater
  • GDPR-anpassat

”Från en tidigare väldigt administrativt tung process med att hantera medarbetare som gör
anspråk på företrädesrätt har vi med Varbis hjälp fått en fantastiskt smidig och kvalitetssäkrad process.
Rekryterande handläggare kan enkelt ta del av listan av medarbetare som begärt företräde.
Det är också väldigt fördelaktigt att vi kan se aktuellt cv för personen i fråga.
Ingen pappershantering utan en helt digital process. När företrädesrätten löpt ut försvinner
ej aktuella personer automatiskt. Vi är väldigt nöjda med modulen!”

Martin Sjölund, HR Consultant, Karolinska Institutet

Vill du veta mer om Varbi Företrädesrätt?

Fyll i din e-postadress och ditt telefonnummer så kontaktar vi dig för mer information.

Är du även intresserad av detta?