Reference Stockholms Stad
Reference Västra Götalandsregionen
Reference Liseberg
Reference Capio
Reference Max
Reference Cevt
Reference Max
Reference Cevt
WEBSITE_BEST_IN_TEST

WEBSITE_FIRSTPAGE_HEADING

WEBSITE_FIRSTPAGE_SUBHEADING

Nouvelles


MORE_NEWS

Un outil de recrutement

crée pour vous faciliter la vie

WEBSITE_FIRSTPAGE_SECTION_RECRUITINGTOOL_TEXT

Lire plus sur le système de recrutement

WEBSITE_FIRSTPAGE_SECTION_REFERENCES_HEADING

Høgskolen i Oslo og Akershus har jobbet med My Network siden 2014. Vi byttet til Varbi rekrutteringssystem fordi det var langt mer fleksibelt, brukervennlig og med muligheter til å tilpasse seg de behovene høgskolen hadde. Vi har fått et høyt servicenivå, stor tilpasningsdyktighet til vår sektor og kan anbefale My Network til andre kunder på det norske markedet.
Monica Knutsen de Figueroa, Senior Adviser, Dep. of HR at Høgskolen i Oslo og Akershus

Jag har bara fått positiv respons från cheferna som jobbar i vårt rekryteringssystem.
Maria Pettersson, HR-avdelningen, Västfastigheter AB

Varbi recruit är i topp av våra leverantörer vad det gäller att ge bra support.
Agneta Andersson, Personalstrateg, Kommunledningskontoret, Uddevalla kommun

Varbi recruit er et lett forståelig og meget brukervennlig program. Det gir oss til enhver tid fullkommen oversikt i våre rekrutteringsprosesser
Bjørn Tandberg, Personalkonsulent, Nille / Per Aarskog

Nouvelles

Dernières nouvelles de Varbi